ปัดฝุ่นเมืองมรดกโลก ‘อุทยานประวัติสุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กำแพงเพชร’

โดย...ญาณิกา

ถึงตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบที่ส่งถึงในภาคการท่องเที่ยวก็ยังมีมากโดยตรงอยู่ดี นักท่องเที่ยวนั้นลดลงไปจากเดิมแล้วประมาณเกือบครึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และคิดว่าการลดลงของนักท่องเที่ยวเช่นนี้จะส่งผลระยะยาวไปจนถึงต้นปีหน้า ในที่นี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยก็เพราะความขึ้นชื่อในความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพราะด้วยหลายสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับการเตือนจากสื่อทุกช่องทาง จึงทำให้เกิดความไม่แน่ใจในเหตุการณ์จนยกเลิกแผนการเดินทางมาประเทศไทย

แม้ว่าหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคกลางเริ่มทยอยกลับสู่สภาวะปกติแล้ว หนึ่งในนั้นคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคณะทัวร์ให้ความนิยมพามาเยี่ยมชมล้วนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะความเสียหายทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่จมน้ำเป็นเวลานาน ทำให้การดูแลและบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งต้องใช้เวลานานหลายเดือน

แต่ก็ใช่ว่าประเทศไทยของเราจะมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์แห่งเดียว เรายังมีเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแถมยังเป็นเมืองราชธานีแห่งแรกนั่นคือ เมืองสุโขทัยที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสเมืองอันเป็นอู่วัฒนธรรมของไทยที่ทาง อพท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่พร้อมจะหยิบยกปัดฝุ่น เพื่อนำมาแสดงต่อหน้าชาวต่างชาติได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็นไทยอีกต่อไป

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังจากมหาอุทกภัยกับแนวคิดท่องเที่ยวจิตอาสา

พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและผู้อำนวยการองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ภาคการท่องเที่ยวก็ยังกระทบโดยตรง นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงไปจากเดิมประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของปีที่แล้วและคาดว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวจะลดลงอีก พร้อมเสนอให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจัดตั้ง “ศูนย์รายงานสถานการณ์เพื่อการท่องเที่ยวฟื้นฟู” โดยมีการรายงานข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่คอยติดตามข่าวสารและวางแผนที่จะมาเที่ยวเมืองไทย

ทาง อพท. จึงเกิดไอเดียสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังจากเกิดอุทกภัย ที่ได้ผสานแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างจิตอาสาคือ ปลูกฝังให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนรักษาและไม่ทำลายสถานที่ท่องเที่ยว โดยการจัดหาอาสาสมัครมาร่วมกันช่วยฟื้นฟูสถานที่ที่โดนน้ำท่วม การรวมกลุ่มจากสื่อ Social Network ทั้งหลายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านได้ประสบการณ์ร่วมกันเหมือนคนในพื้นที่ และผลที่ตามมาเกิดการประชาสัมพันธ์กันปากต่อปากอย่างแพร่หลาย

ด้าน ดร.สุขสันต์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) กล่าวว่า เนื่องจากอุทกภัยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรับมือได้อย่างมีสติ และคิดจุดเปลี่ยนแนวคิดของนักท่องเที่ยวให้รักและปลูกฝังคนในพื้นที่ รักในมรดกของพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่และพร้อมจะโชว์ของดีของชุมชนของตัวเอง

ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า อยุธยาได้รับผลกระทบมากในตอนนี้ จึงไม่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวในหน้าไฮซีซันได้ เพราะอยุธยายังต้องได้รับการฟื้นฟูอีกมากและการฟื้นฟูดังกล่าวต้องทำอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักโบราณคดี แต่เชื่อว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยจริงๆ และรู้จักเมืองไทยดีจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณสถานโบราณวัตถุอีกหลายแห่ง

อพท.ปั้น เมืองมรดกโลกเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กล่าวว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวของทั้ง 3 อุทยานประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญทั้งที่ทาง Unesco ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กำแพงเพชร เพราะสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 700 ปี

เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวประเภท Slow Travel หรือการท่องเที่ยวแบบละเลียดที่อย่างการปั่นจักรยานชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กำแพงเพชร โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องสะดุดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งนี้ จ.สุโขทัย และกำแพงเพชร ก็มีความพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโบราณคดีและวิถีชีวิต ทดแทนการไปเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ เนื่องจากตัวโบราณสถานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เส้นทางคมนาคมก็ได้รับการซ่อมบำรุงให้สามารถเดินทางได้ตามปกติแล้ว

ผู้อำนวยการ อพท กล่าวทิ้งท้ายว่า “พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กำแพงเพชร เป็นเมืองที่คนไทยต้องไม่ลืม ไม่ใช่เพราะเป็นเมืองมรดกโลก แต่เป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศเฉกเช่นเดียวกับ จ.พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งเป้าจะร่วมกันบริหารเมืองโบราณสถานแห่งนี้ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสำเร็จกลางปี 2555 นี้

แสดงผลเป็นเว็บไซต์ปกติ

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ