วธ.ประกาศยกย่อง9ศิลปินแห่งชาติ

วธ.ประกาศรายชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติประจำปี54 "เฉลิมชัย-ประภัสสร-เศรษฐา" ติดโผ

วธ.ประกาศยกย่อง9ศิลปินแห่งชาติ

เฉลิมชัย-ประภัสสร-เศรษฐา

นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่า คณะกรรมการได้มีมติประกาศยกย่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี 2554 ใน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาทัศนศิลป์ 2.สาขาวรรณศิลป์ 3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ดังนี้

1.นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

2.นายเมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

3.นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนปั้น)

4.นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์)

5.นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)

6.นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)

7.นายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์และขับร้อง)

8.นายเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

9.รองศาสสวตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)

นางสุกุมล กล่าวอีกว่า ศิลปินแห่งชาติเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทางศิลปะและเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยศิลปินที่ได้รับการประกาศยกย่องในครั้งนี้ จะได้รับสวัสดิการเป็นค่าตอบแทน เดือนละ 2 หมื่นบาท จากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและยังได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยายบาลในกรณีที้เจ็บป่วยตามระเบียบราชการอีกด้วย

นอกจากนี้ ศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ยังได่รับการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย

แสดงผลเป็นเว็บไซต์ปกติ

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ