ประเด็นร้อน 29 ส.ค.

จับตา นายกรัฐมนตรีจะรายชื่อ ครม.ขึ้นทูลเกล้าหรือไม่

1.วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการยื่นทูลเกล้าฯถวายรายชื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งต้องติดตามว่าจะมีความชัดเจนเรื่องรายชื่อครม.ในแต่กระทรวงเพิ่มเติมหรือไม่

2.ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมในหมวดการถอดถอน โดยเฉพาะเรื่องการพ้นสมาชิกภาพสนช.กรณีไม่มาแสดงตนเพื่อแก้ปัญหาองค์ประชุมล่มเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

3.ขณะที่การประชุม สนช. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันนี้จะพิจารณากฎหมาย 4 ฉบับประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่...) พ.ศ....ร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่...)พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต(ฉบับที่...) พ.ศ....

4.นางวิมลกานต์ โกสุมาสรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานเกี่ยวกับแนวทางการย้าย สสว.จากกระทรวงอุตสาหกรรมมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงนำเสนอแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอีในภาคใหญ่ ประจำปี2558 ด้วย

5.สัมมนาที่น่าสนใจวันนี้เวลา 09.00-15.00 น.มีการเสวนาหัวข้อ "การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์" ห้องประชุม 809 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

6.กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นหัวข้อ "ทิศทางพลังงานไทย"ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯเวลา  08.30 น. และถัดมา เวลา13.30 น. ปตท.จัดบรรยายความรู้พลังงาน : ก๊าซ และน้ำมันณ สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ