6ลูกจ้างอบต.โดนเรียกเงินต่อสัญญาจ้าง

ศรีสะเกษ-6ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องผู้บริหารอบต.เรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างคนละเกือบแสนบาท

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ส.ค. น.ส.ศิรินิภา ฉลวยศรี อายุ 29 ปี น.ส.คัทลียา ฉลวยศรี อายุ 25 ปี น.ส.สุรัญญา มานุช อายุ 25 ปี น.ส.รัชดา มารมย์ อายุ 27 ปี น.ส.เยาวเรศ จันทร์เต็ม อายุ 31 ปี ทั้งหมดเป็นลูกจ้างทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ อบต.แห่งหนึ่ง และน.ส.เจนจิรา สีหะวงษ์ อายุ 24 ปี ลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ รวม 6 คน นำเอกสารหลักฐานคลิปเสียง การเรียกรับเงินค่าสินบนในการต่อสัญญาจ้างของลูกจ้าง อบต.แห่งหนึ่ง ในอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  เข้ามาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าว เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม

น.ส.รัชดา เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารของอบต.ที่ทำงานอยู่นัดหมายให้ลูกจ้างทุกคนที่จะต่อสัญญาจ้างงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2557ให้มาร่วมรับประทานอาหารหลังเวลาราชการเพื่อเจรจาเรื่องการต่อสัญญาลูกจ้าง ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ใน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ และค่าอาหารทั้งหมด ลูกจ้างที่จะต่อสัญญาต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายทั้งหมดด้วย และได้มีการเสนอค่าใช้จ่ายจำนวนเงินในการต่อสัญญาลูกจ้างทั่วไป ปีละ 30,000 บาท ถ้าจะต่อครั้งเดียวเท่ากับอายุการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดนี้ ซึ่งยังเหลืออยู่ 3 ปี ก็จะเป็นเงิน 90,000 บาท แต่จะลดให้ 20,000 บาท เหลือ 70,000 บาท/คน ในการต่อสัญญาจ้าง ส่วนลูกจ้างตามภารกิจก็มีการเรียกรับเช่นเดียวกัน แต่ลดให้เหลือ 80,000 บาท/คนซึ่งหากมีการจ่ายตามข้อตกลงบุคคลที่เรียกรับสินบนกลุ่มนี้จะได้รับเงินจำนวนกว่า 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเจรจาได้บันทึกเสียงการสนทนาดังกล่าวเอาไว้ด้วย
 
ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างทั้งหมดทุกคน ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ อีกทั้งการดำเนินการต่อสัญญาของลูกจ้างหลายปีที่ผ่านมายังคงมีการต่อสัญญาปกติ ไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากการต่อสัญญาครั้งนี้ ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในฐานะลูกจ้างก็ไม่มีความสามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องได้จากผู้เรียกร้องค่าสินบนได้ และคิดว่าการกระทำของผู้มีอำนาจในการบริหารงาน รวมถึงข้าราชการที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการเรียกร้องค่าสินบนดังกล่าว นับเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น ต่อบ้านเมือง และตนคิดว่าการกระทำเช่นนี้ คงจะไม่หยุดแต่เพียงลูกจ้างกลุ่มนี้ จึงอยากร้องถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ ในการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามระเบียบวินัยของทางราชการ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ