ศาลรัฐธรรมนูญแจงสื่อคำย่อตุลาการศาลรธน.คือ"ตศร."

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่อนหนังสือแจงสื่อ คำย่อ ตุลาการศาลรธน.คือ"ตศร."ไม่ใช่"ตลก."

วันที่ 24 เม.ย. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชน เรื่อง การใช้คำย่อเกี่ยวกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า ด้วยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการใช้คำย่อ "ตลก." เพื่อสื่อความหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญ หรือ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเรียนว่าได้มีประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 ว่าด้วยเลขประจำหนังสือของส่วนราชการภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คำเต็ม และคำย่อส่วนราชการ หน่วยงาน และตำแหน่งต่างๆ โดยตามประกาศ ข้อ 4. การใช้ชื่อคำเต็มของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดดังนี้ 1.ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อว่า ศร. 2.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ย่อว่า ปศร. และ 3.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ย่อว่า ตศร. (ชื่อ...) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอความอนุเคราะห์การใช้คำย่อตามประกาศดังกล่าว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น 1: 24 เม.ย.2557, 15:08น.
แต่ ศูนย์ รวม สัตว์ นี่ชัดเจน
ความคิดเห็น 2: 24 เม.ย.2557, 11:40น.
ก็เห็นแต่สื่อกระบือแดง ไข่สดและมติชั่ว จงใจเน้นย้ำ
ความคิดเห็น 3: 24 เม.ย.2557, 11:21น.
ตลก. นะดีแล้ว

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน