ตลาดที่อยู่อาศัยชลบุรีระยอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเมืองชายทะเล และได้จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเป็นการสื่อเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงขอนำเนื้อหาในส่วนของ จ.ชลบุรี และระยอง มาสรุปอีกครั้งหนึ่ง

ตลาดที่อยู่อาศัยชลบุรีระยอง

จ.ชลบุรี มีที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้น 9.6 หมื่นหน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 3.98 หมื่นหน่วย และคอนโดมิเนียม 5.64 หมื่นหน่วย โดยเป็นบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ในปี 2555 จำนวน 7,000 หน่วย และเป็นคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในปี 2555 จำนวน 2 หมื่นหน่วย

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 3.98 หมื่นหน่วยนั้น มาจากโครงการจัดสรรมากถึง 360 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการบ้านจัดสรร 256 โครงการ หรือ 2.64 หมื่นหน่วย ที่เปิดขายใน จ.ชลบุรี ในช่วง 3 ปี นับจากปี 2553 เป็นต้นมา

โครงการบ้านจัดสรรใน จ.ชลบุรี มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 1.13 แสนล้านบาท (หากสร้างขายครบทุกหน่วยในผัง) สามารถขายได้แล้ว 2.75 หมื่นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 69 มูลค่าที่ขายได้ 7.69 หมื่นล้านบาท ดังนั้นจึงเหลือขายอีก 1.23 หมื่นหน่วย มูลค่ารวม 3.61 หมื่นล้านบาท

จากหน่วยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมด พบว่าอยู่ใน อ.ศรีราชา 1.3 หมื่นหน่วย อ.บางละมุง 1.12 หมื่นหน่วย อ.เมือง 8,100 หน่วย อ.สัตหีบ 4,700 หน่วย และ อ.พานทอง 2,900 หน่วย

หากแบ่งตามประเภทจะเป็นบ้านเดี่ยว 1.95 หมื่นหน่วย เป็นทาวน์เฮาส์ 1.17 หมื่นหน่วย เป็นบ้านแฝด 5,000 หน่วย และอาคารพาณิชย์ 3,500 หน่วย ทุกอำเภอมีบ้านเดี่ยวมากกว่าทาวน์เฮาส์ ยกเว้น อ.เมืองชลบุรี มีทาวน์เฮาส์มากกว่าบ้านเดี่ยว

สำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่าเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง 4,100 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1.28 หมื่นหน่วย และส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2.3 หมื่นหน่วย โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) 2,100 หน่วย

สำหรับโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด มีมากถึง 5.64 หมื่นหน่วย จาก 217 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้น 170,200 ล้านบาท (หากสร้างขายครบทุกหน่วยในผัง) ขายได้แล้ว 3.74 หมื่นหน่วย หรือร้อยละ 66 มูลค่าที่ขายได้ 113,800 ล้านบาท ดังนั้นจึงเหลือขายอีก 1.9 หมื่นหน่วย มูลค่ารวม 5.64 หมื่นล้านบาท

หากแบ่งตามพื้นที่จะพบว่าอยู่ใน อ.บางละมุง มากถึง 4.24 หมื่นหน่วย อ.เมือง 8,500 หน่วย อ.สัตหีบ 3,600 หน่วย และ อ.ศรีราชา 1,900 หน่วย และจากจำนวนหน่วยในผังทั้งหมดจะเป็นห้องแบบสตูดิโอ 1.43 หมื่นหน่วย แบบ 1 ห้องนอน 3.57 หมื่นหน่วย แบบ 2 ห้องนอน 5,600 หน่วย และแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป 800 หน่วย

สำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่าเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง 1.21 หมื่นหน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้างมากถึง 3.23 หมื่นหน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.19 หมื่นหน่วย โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีเหลือขาย (หรือเป็นห้องว่าง) 2,300 หน่วย

นอกจากนี้ ใน จ.ชลบุรี ยังมีบ้านพักตากอากาศหรือวิลลาอีก 10 โครงการ รวม 400 หน่วย อยู่ใน อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ

ฉบับวันอังคารหน้ามาว่าต่อใน จ.ระยอง ครับ

แสดงผลเป็นเว็บไซต์ปกติ

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ