เศรษฐกิจภาครัฐ

สกัดนายทุนฮุบที่สปก.

  • 17 เมษายน 2560 เวลา 08:09 น.
  • | เปิดอ่าน 26,465
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สกัดนายทุนฮุบที่สปก.

ส.ป.ก.เตรียมแก้ประกาศปฏิรูปที่ดิน ตีกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่ให้แคบลง ปิดช่องนายทุนใช้พื้นที่เกษตรกรรม

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของ ส.ป.ก.ทำร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 30 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 2 และ 3) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาต ถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 

ทั้งนี้ สาระสำคัญที่มีการแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 30 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ข้อ 5.1 ในเรื่องการอนุญาตกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยจะทบทวนการเขียนถ้อยคำที่กว้างเกินไป เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้สังคมเข้าใจว่า ส.ป.ก.เปิดช่องใช้ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตร เกิดข้อกังขาว่าเป็นการใช้อำนาจเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส.ป.ก.

“ส.ป.ก.ยืนยันว่าจะไม่แก้ไขมาตรา 5 ของกฎหมาย ส.ป.ก.ที่เป็นกฎหมายแม่ เพราะมาตราดังกล่าว เป็นมาตราที่ออกมาเพื่อให้หน่วยราชการสามารถทำงานได้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ภายในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เพื่อจะได้จัดทำเป็นประกาศฉบับใหม่ออกมา”นายสมปอง กล่าว

สำหรับการแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว เนื่องจาก พล.อ.ฉัตรชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้สั่งการให้แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 30 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 2 และ 3) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลพินิจเอื้อกับภาคเอกชนในการทำกิจการพื้นที่ ส.ป.ก.ได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์