เศรษฐกิจภาครัฐ

"บิ๊กฉัตร"สั่งเช็คบิลสหกรณ์กราวรูด

  • 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:43 น.
  • | เปิดอ่าน 25,301
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"บิ๊กฉัตร"สั่งเช็คบิลสหกรณ์กราวรูด

รมว.เกษตรฯสั่งเช็คบิลสหกรณ์กราวรูดหลังนพเกล้าฝีแตก ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยอมถอยเกณฑ์กำกับดูแล หลังสมาชิกสหกรณ์รุมค้าน

พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการกับสหกรณ์ออมทรัพย์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้มีการตรวจสอบทุกสหกรณ์ และจัดเกรดสหกรณ์ และให้ทำบัญชีทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีประมาณ1 พันสหกรณ์  ที่เข้าข่ายยุบและอยู่ระหว่างชำระบัญชี อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลสหกรณ์ไม่ให้เกิดปัญหา กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงอยู่ระหว่างการทำเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อบังคับใช้1มิ.ย.2560

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์นพเกล้ารวมใจ จำกัด นั้นล่าสุดสหกรณ์เจ้าหนี้ได้มีการลงนามตรวจสอบกรรมการสหกรณ์ตามที่กรมสั่งการแล้ว ตัองรออีก15วันว่าผลจะออกมาอย่างไร เพื่อกรมจะได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งพบว่าเป็นการฟอกเงินก็จะส่งปปง.ดำเนินการอย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกอย่าตระหนกเนื่องจากสหกรณ์เจ้าหนี้ยังมีสภาพคล่องล้มและเงินที่ให้กู้เพียง0.01%เท่านั้น

สำหรับการเปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์มากกว่า5พันล้านบาทกับเกณฑ๋กำกับดูสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น พบว่าอาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์บางตัวเพื่อให้เป็นไปตามที่ๆประชุมได้ตั้งข้อสังเกตโดยจะนำผลไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และกระทรวงการคลังในสัปดาห์หน้า และจะหารือกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์อีกหนึ่งรอบแต่ทั้งนี้จะประกาศบังคับใช้1มิ.ย.2560

สำหรับเกณฑ์ที่คาดว่าต้องปรับคืออัตราเงินปันผลที่กรมกำหนดให้ปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกไม่เกิน6%ต่อปี แต่ที่ประชุมเสนอว่าควรกำหนดให้ปันผลไม่เกิน80%ของกำไรสุทธิในขณะที่การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขอให้เหลืออยู่ที่ไม่น้อยกว่า3%จากเกณฑ์ที่กรมกำหนดว่าควรจะไม่น้อยกว่า6%ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าจะเป็นถาระสำรองเงิน ส่วนการก่อหนี้ที่กำหนดไม่ให้เกิน1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง  ที่ประชุมเสนอไม่ควรเงินรับฝากของสมาชิกมารวมเป็นทุนด้วย ซึ่งประเด็นนี้จะรับไปหารือ

ทั้งนี้การทบทวนในรายละเอียดตามข้อเสนอ กรมยืนยันว่าไม่กระทบต่อจุดประสงค์ที่จะกำกับติดตาม เนื่องจากยังเป็นเกณฑ์ทีี่ยอมรับได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์