เศรษฐกิจภาครัฐ

ตั้งบอร์ดเฉพาะกิจ รุกแก้หนี้เกษตรกร

  • 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:02 น.
  • | เปิดอ่าน 1,596
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ตั้งบอร์ดเฉพาะกิจ รุกแก้หนี้เกษตรกร

เกษตรฯ เตรียมตั้งชุดเฉพาะกิจแก้ไขหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 3,000 ล้าน ก่อนสมาชิกถูกบังคับคดี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงจะสามารถตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เฉพาะกิจ ให้รับกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 26/2560 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่เร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยจะนำผลการศึกษาของสถาบัน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มาประกอบการพิจารณาด้วยว่าสมควรที่จะต้องมีการทบทวนกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ ในประเด็นไหนอย่างไรด้วย เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศึกษาปัญหาของ กฟก.เสนอต่อรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ หนี้ที่จะถูกบังคับคดีของเกษตรกรประมาณ 1 หมื่นราย มูลหนี้ประมาณ 3000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่าน กฟก.ยัง ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน กฟก.มีปัญหาการปฏิบัติงาน ซึ่งจะติดตามว่าการบังคับคดีไปถึงไหนอย่างไร และจะสามารถขอให้ชะลอการบังคับคดีได้หรือไม่

"เหตุที่ต้องยุบเพราะกรรมการทำงานไม่ได้เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร 7 คน เสียชีวิต 1 คน คุณสมบัติไม่ครบ 1 คน และเลขาธิการ กฟก. ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินงาน และคณะกรมการจัดการหนี้ลาออกทั้งคณะทำให้ช่วงเกือบปีที่ผ่านมา กฟก.ทำงานไม่ได้ จึงต้องเสนอให้หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 สั่งให้กรรมการบริหารทั้งชุดพ้นจากตำแหน่ง" รมว.เกษตรฯ กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เมื่อตั้งกรรมการชุดเฉพาะกิจแล้วจะเรียกประชุมเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด โดยจะเน้นในเรื่องเร่งด่วนก่อนเพราะคำสั่งที่ 26/2560 ให้ทำในเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นที่ดินของเกษตรกรจะถูกบังคับคดีและขายทอดตลาด

ทั้งนี้ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรที่กำลังจะถูกบังคับคดีกว่า 1 หมื่นรายแล้ว หัวหน้า คสช.ยังได้ออกคำสั่งอีก 3 เรื่อง คือ เรื่องการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ และการแก้ไขคำสั่งหัวหนา คสช. ฉบับที่ 23 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการการ ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์