ข่าวธุรกิจ-ตลาด

ดุสิตธานีแจงไม่ปลดพนักงาน-ย้ำสร้างโรงแรมใหม่เพื่อยกระดับให้ทันสมัย

  • 06 มีนาคม 2560 เวลา 12:55 น.
  • | เปิดอ่าน 16,035
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ดุสิตธานีแจงไม่ปลดพนักงาน-ย้ำสร้างโรงแรมใหม่เพื่อยกระดับให้ทันสมัย

โรงแรมดุสิตธานีแจงไม่มีนโยบายการปลดพนักงาน ย้ำสร้างโรงแรมใหม่เพื่อยกระดับให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 6 มี.ค โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ที่มีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลาย โดยมีข้อความที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ใคร่ขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

1) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติไปจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (กลางปีหน้า) และทางบริษัทฯ ได้มีการแจ้งพนักงานของโรงแรมฯ ให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนยกระดับโรงแรมดุสิตธานีและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว โดยได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแม้แต่คนเดียว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนโครงการต่างๆ สาหรับเป็นทางเลือกในการทางานแก่พนักงานในช่วงระหว่างการดาเนินงานสร้างโครงการใหม่

2) เนื่องจากโรงแรมฯ แห่งนี้ถือเป็นโรงแรมหลักของกลุ่มดุสิตธานี บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยวางแผนที่จะสร้างโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี

3) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินบริเวณหัวมุมพระรามสี่จรดถนนสีลมจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเวลา 60 ปี จึงพิจารณาที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (mixed use) ซึ่งจะประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารสานักงานและศูนย์การค้า พร้อมทั้งพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียง โครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรร่วมเพียงรายเดียว จะเริ่มดำเนินการพัฒนาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์