ธุรกิจเอสเอ็มอี

เอสเอ็มอียื่นจดทะเบียน หลักประกัน2.6ล้านล้าน

  • 09 สิงหาคม 2560 เวลา 06:30 น.
  • | เปิดอ่าน 642
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เอสเอ็มอียื่นจดทะเบียน หลักประกัน2.6ล้านล้าน

พาณิชย์ ระบุ 1 ปี เอสเอ็มอียื่นขอจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจ 1.45 แสนคำขอ มูลค่า 2.67 ล้านล้าน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตลอด 1 ปีที่ผ่านมาตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2559-4 ก.ค. 2560) มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจรวม 1.45 แสนคำขอ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 2.67 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นสิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด คิดเป็น 60% มูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ คิดเป็น 19.65% มูลค่า 5.24 แสนล้านบาท และสิทธิเรียกร้องประเภทอื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ คิดเป็นสัดส่วน 20.28% มูลค่า 5.41 แสนล้านบาท และทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นสัดส่วน 0.07% มูลค่า 1,975 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินประเภทกิจการและทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาจดทะเบียนจำนวนไม่มาก เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่อีกทั้งหลักเกณฑ์วิธีการในด้านการประเมินราคายังไม่ชัดเจน กรมจึงกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 7-11 ส.ค. 2560 เพื่อให้เกิดการนำทรัพย์สินประเภทกิจการและทรัพย์สินทางปัญญามายื่นขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมากขึ้น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์