ธัมมชโยยังดำดิน

  • 12 มีนาคม 2560 เวลา 09:35 น.
  • | เปิดอ่าน 17,393
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ธัมมชโยยังดำดิน

โดย...สมาน สุดโต

วันนี้ รัฐบาล คสช. นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แบบถนอมเนื้อผ้า สั่งไม่ให้ทำความรุนแรงกับสงฆ์วัดพระธรรมกาย กลัวเสียภาพพจน์ จึงมีภาพพระสวดมนต์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอและทหารต้องพนมมือฟังเพราะเป็นชาวพุทธ จะทึ่งมากถ้าคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมีการเทศนาโวหารดี ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มองเห็นธรรม ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ แล้วขอบวชในสำนักนั้น หากเป็นไปได้จะเป็นเรื่องอัศจรรย์แท้ทีเดียว แต่คงเป็นไปได้ยาก เพราะพระสงฆ์วัดพระธรรมกายต้องประกันตัวออกมาจากศาลอย่างน้อย 2 รูป ถ้าศาลไม่ปรานีต้องลาสิกขากันเป็นแถว

ส่วนธัมมชโยตัวแม่ ไม่รู้ดำดินไปไหน ยังหาตัวไม่พบ เรื่องนี้ถ้าตัวแม่มอบตัวเพียงคนเดียว ลูกศิษย์และสาวกคงไม่เดือดร้อนขนาดนี้ การไม่มอบตัวยังส่งผลกระทบต่อพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครอง นับแต่มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาคเรื่อยไป เพราะโซเชียลมีเดียดูไม่ไว้หน้านินทาว่าพระเถระไม่ทำอันใดเลย คิดแล้วก็เศร้าว่าประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เป็นเมืองพุทธแท้ๆ คนคนเดียวทำให้วุ่นไปทั้งศาสนจักร

เปิดสอบธรรมศึกษาต่างประเทศ

เปิดเว็บไซต์มติมหาเถรสมาคม วันที่ 28 ก.พ. มีเรื่องน่าสนใจจะขอนำมาบอกกล่าวดังนี้

1.นายหวูห่งนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ก.พ. 2560 แจ้งว่า คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ขออาราธนาผู้แทนมหาเถรสมาคม เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมและดูงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการทำงานร่วมกันด้านกิจกรรมทางศาสนาพุทธระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองประเทศ เป็นการส่งเสริมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย โดยมีกำหนดการเยี่ยมชมและหารือกับพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนาม คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ และคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลเวียดนาม รวมทั้งเยี่ยมชมวัดต่างๆ ศูนย์วัฒนธรรม และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเมืองหลวงฮานอย จังหวัดบั๊กนิง จังหวัดฟู้เถาะ จังหวัดกว๋างนิง ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 2560สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางไปตามที่รัฐบาลเวียดนามนิมนต์

2.อนุมัติให้พระราชวรมุนี ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้า และพระมหาทรงวุฒิ ตวุฑฺฒิโก (ชูพิน) เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอนุจร เดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง วันที่ 26 มี.ค. 2560 ณ วัดทีปธรรมาราม ประเทศนิวซีแลนด์

3.อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 30 เม.ย. 2560 ซึ่งจัดขึ้น 2 สนามสอบ

1.สนามสอบแห่งที่ 1 ณ วัดศากยะมุนีพุทธะ เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ สนามสอบนี้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินทางนำข้อสอบไปเอง

2.สนามสอบแห่งที่ 2 ณ วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัย กรุงจาการ์ตา ให้พระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้านำข้อสอบไปเปิดสอบปฏิบัติศาสนกิจแล้วเดินทางสังเกตการณ์ศาสนจักรประเทศมุสลิมต่อได้อีกระยะหนึ่ง 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์