‘ความเมตตา ความกรุณา คือ สายใยแห่งธรรมของมนุษย์’

  • 18 เมษายน 2560 เวลา 14:18 น.
  • | เปิดอ่าน 3,993
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

‘ความเมตตา ความกรุณา คือ สายใยแห่งธรรมของมนุษย์’

พุทธศาสนาในประเทศไทยนอกจากเถรวาทแล้ว นิกายจีน หรือมหายาน นับว่าเป็นอีกนิกายหนึ่งที่มีผู้คนเคารพศรัทธาอย่างมากมายเหลือล้นไม่ต่างกัน เมื่อพูดถึงพุทธในแนวมหายานแล้วนั้น ความแตกต่างหลายอย่างในขนบประเพณีธรรมและสิ่งภายนอกของการครองจีวรของพระสงฆ์ตลอดทั้งวัตรปฏิบัติก็แตกต่างกัน แต่สิ่งที่หาได้แตกต่างกันเลย คือ เรื่องของเนื้อหาแห่งธรรม

คุณสามารถอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมดได้ เพียงสมัครสมาชิกพรีเมียม
สมัครสมาชิกพรีเมียม

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์