ธรรมะ-จิตใจ

 • 20 ปีที่ประทับใจ

  20 ปีที่ประทับใจ

  เมื่อเช้าวันที่ 11 ก.ค. 2560 พระเถรานุเถระส่วนมากเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เช่น สมเด็จพระวันรัต

  16 กรกฎาคม 2560 ,07:34 น. | เปิดอ่าน 10,036 | ความคิดเห็น 0

 • อมตะพระเครื่องของไทย

  อมตะพระเครื่องของไทย

  องค์แรกชม พระปิดตากรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท จัดสร้างขึ้นในวันทำบุญไหว้ครู

  16 กรกฎาคม 2560 ,07:32 น. | เปิดอ่าน 5,931 | ความคิดเห็น 0

 • ‘ไม่ต้องข้ามภพชาติ ก็สามารถบรรลุธรรมได้’

  ‘ไม่ต้องข้ามภพชาติ ก็สามารถบรรลุธรรมได้’

  ผู้คนที่สนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ต่างมีแนวความคิดเชื่อกันว่า เราจะต้องผ่านภพข้ามชาติเสียก่อนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้น

  16 กรกฎาคม 2560 ,07:27 น. | เปิดอ่าน 11,790 | ความคิดเห็น 0

 • อิทัปปัจจยตาในการเผยแผ่พุทธศาสนา

  อิทัปปัจจยตาในการเผยแผ่พุทธศาสนา

  ปัญหาพระพุทธศาสนาในพรรษานี้มีให้ขบคิดมากมาย ถ้าแก้ไม่ได้ ตอบสังคมไม่ชัด การเผยแผ่หลักธรรม

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:23 น. | เปิดอ่าน 2,879 | ความคิดเห็น 0

 • พุ่มหอกกับดอกไม้

  พุ่มหอกกับดอกไม้

  มีพุทธภาษิตหนึ่งว่า ยัง เว เสวะติ ตาทิโส คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้น กล่าวคือ มีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:21 น. | เปิดอ่าน 3,271 | ความคิดเห็น 0

 • พระไปเรียนเตรียมพระธรรมทูต

  พระไปเรียนเตรียมพระธรรมทูต

  วัดไทยพุทธคยา อินเดีย ร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกันจัดส่งพระสงฆ์ไทยไปฝึกอบรม

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:20 น. | เปิดอ่าน 3,822 | ความคิดเห็น 0

 • วัดสัมพันธวงศ์ สร้างพระกริ่ง 100 ปีสมเด็จมานิต

  วัดสัมพันธวงศ์ สร้างพระกริ่ง 100 ปีสมเด็จมานิต

  วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) จัดสร้างพระกริ่งเจ้าสัวจีนใหญ่ทรงเครื่อง รุ่นแรก ในวาระที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:17 น. | เปิดอ่าน 15,209 | ความคิดเห็น 0

 • แขวนพระ ‘เตือนสติ’ ให้คิดดี สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์

  แขวนพระ ‘เตือนสติ’ ให้คิดดี สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์

  สัปดาห์นี้แวะเวียนมาส่องพระเครื่องคู่ใจของ “รองหะ” สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:15 น. | เปิดอ่าน 5,709 | ความคิดเห็น 0

 • ไม่ต้องเปลี่ยนชุด ก็เป็นมนุษย์อริยะได้

  ไม่ต้องเปลี่ยนชุด ก็เป็นมนุษย์อริยะได้

  เงินสำคัญกับเราตั้งแต่เกิดยันตาย เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อย เพียงแต่เราต้องเป็นผู้ใช้เงิน

  09 กรกฎาคม 2560 ,07:11 น. | เปิดอ่าน 84,525 | ความคิดเห็น 0

 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ร่วมประชุมผู้นำศาสนาโลก

  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ร่วมประชุมผู้นำศาสนาโลก

  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ในฐานะตัวแทนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)ร่วมการประชุมผู้นำศาสนาโลก ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน

  02 กรกฎาคม 2560 ,07:34 น. | เปิดอ่าน 6,193 | ความคิดเห็น 0