ธรรมะ-จิตใจ

 • สมเด็จพระสังฆราช ทรงขอให้มีความสามัคคี

  สมเด็จพระสังฆราช ทรงขอให้มีความสามัคคี

  คลื่นประชาชนชาวพุทธแน่นวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หลังจากให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะและมุทิตา

  19 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:04 น. | เปิดอ่าน 34,532 | ความคิดเห็น 0

 • สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดไทยกุสินาราอินเดีย

  สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดไทยกุสินาราอินเดีย

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

  19 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:01 น. | เปิดอ่าน 5,856 | ความคิดเห็น 0

 • ปรีชาญาณ ของผู้ไม่รู้หนังสือ

  ปรีชาญาณ ของผู้ไม่รู้หนังสือ

  ในวงการนักเขียน ถ้าเอ่ยถึงชื่อ โกวิท เอนกชัย หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้น แต่ถ้าบอกว่า “เขมานันทะ”

  19 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:59 น. | เปิดอ่าน 3,797 | ความคิดเห็น 0

 • อมตะพระเครื่องของไทย

  อมตะพระเครื่องของไทย

  เปิดสนามวันนี้ เกล้ากระหม่อมขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  19 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:57 น. | เปิดอ่าน 23,796 | ความคิดเห็น 0

 • ลูกแก้วยอดพระเจดีย์

  ลูกแก้วยอดพระเจดีย์

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:42 น. | เปิดอ่าน 15,987 | ความคิดเห็น 0

 • พระวิหารวัดราชบพิธฯ

  พระวิหารวัดราชบพิธฯ

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 เห็นข่าวไฟไหม้บานประตูพระวิหารหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแล้วใจหาย

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:38 น. | เปิดอ่าน 32,838 | ความคิดเห็น 0

 • ชะตาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ต่อ)

  ชะตาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ต่อ)

  วันนี้ก็ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เหลือเพียงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:35 น. | เปิดอ่าน 93,754 | ความคิดเห็น 0

 • ปัจฉิมวาจา... ปัจฉิมกาเล เอวัง

  ปัจฉิมวาจา... ปัจฉิมกาเล เอวัง

  เจริญพรสาธุชนผู้ติดตามอ่าน “ธรรมส่องโลก” มาร่วม ๑๐ ปี ที่อาตมารับนิมนต์จาก ณ กาฬ เลาหะวิไลย มาเขียน

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:34 น. | เปิดอ่าน 2,885 | ความคิดเห็น 0

 • การศึกษาสงฆ์พม่า เด่นหนึ่งเดียวในโลก

  การศึกษาสงฆ์พม่า เด่นหนึ่งเดียวในโลก

  การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในสหภาพเมียนมามีความพิเศษเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีที่ไหนทำได้

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:32 น. | เปิดอ่าน 8,689 | ความคิดเห็น 0

 • ทัศนะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  ทัศนะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ : มหาเถรมีเพื่ออะไร? สังฆราชมีเพื่ออะไร? “ขอแชร์เรื่องที่ได้รับทราบ

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:30 น. | เปิดอ่าน 252,761 | ความคิดเห็น 0