ธรรมะ-จิตใจ

 • ‘สุวณา’ ดอกไม้เหล็ก ปปช. ศรัทธาหลวงปู่ทวด คุ้มภัย

  ‘สุวณา’ ดอกไม้เหล็ก ปปช. ศรัทธาหลวงปู่ทวด คุ้มภัย

  สัปดาห์นี้แวะเวียนหยิบกล้องส่องพระเครื่องคู่ใจของคนดัง ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:27 น. | เปิดอ่าน 8,965 | ความคิดเห็น 0

 • ‘การโค้ชตามวิถีพุทธ’

  ‘การโค้ชตามวิถีพุทธ’

  พระพุทธเจ้า ผู้เป็นมหาบุรุษ พระองค์ยังพูดคุยกับตัวเองหลายครั้งหลายคราว เมื่อถึงในบางห้วงเวลาที่พระองค์

  12 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:23 น. | เปิดอ่าน 2,742 | ความคิดเห็น 0

 • ชะตาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

  ชะตาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการปกครองคณะสงฆ์ของไทยมีมานาน เอาง่ายๆ ตั้งแต่ใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:11 น. | เปิดอ่าน 104,133 | ความคิดเห็น 0

 • พุทธศาสนา... สู่ความสมภาพ...สมชีวี!!

  พุทธศาสนา... สู่ความสมภาพ...สมชีวี!!

  เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา... จากพระภาษิตที่ว่า กมฺมํ สตฺเต วิภชฺชติ ...ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:09 น. | เปิดอ่าน 3,217 | ความคิดเห็น 0

 • สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระเถระผู้สมถะ

  สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระเถระผู้สมถะ

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ติดกับกระทรวงมหาดไทย

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:06 น. | เปิดอ่าน 84,094 | ความคิดเห็น 0

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวาย ป.เอก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวาย ป.เอก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:04 น. | เปิดอ่าน 10,702 | ความคิดเห็น 0

 • พระยอดนิยม อมตะนิรันดร์กาล

  พระยอดนิยม อมตะนิรันดร์กาล

  พระกริ่งสังฆราช (แพ) รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว ล้วนแต่เป็นพระยอดนิยมอมตะนิรันดร์กาลทั้งสิ้น

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:02 น. | เปิดอ่าน 19,595 | ความคิดเห็น 0

 • ‘โค้ชวิถีพุทธ’

  ‘โค้ชวิถีพุทธ’

  ขอเขียนถึงหนังสือเล่มใหม่ของตัวเอง “โค้ชวิถีพุทธ” ร้อนๆ มาจากแท่นพิมพ์ หนังสือเล่มนี้ได้นำเอากระบวนการ

  05 กุมภาพันธ์ 2560 ,09:58 น. | เปิดอ่าน 2,528 | ความคิดเห็น 0

 • พระธรรมทูตทำงานหนักมาก

  พระธรรมทูตทำงานหนักมาก

  ไปอินเดียหนนี้พบเนื้อนาบุญระดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ที่นักแสวงบุญทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์

  29 มกราคม 2560 ,09:59 น. | เปิดอ่าน 13,789 | ความคิดเห็น 0

 • กรณี พระคึกฤทธิ์...

  กรณี พระคึกฤทธิ์...

  เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา มีข้อความสั้นๆ ถึงอาตมาว่า “กราบนมัสการ...จากบทความในไทยโพสต์

  29 มกราคม 2560 ,09:54 น. | เปิดอ่าน 46,311 | ความคิดเห็น 0