คนพัฒนาหุ่นยนต์

  • 17 มีนาคม 2560 เวลา 08:15 น.
  • | เปิดอ่าน 1,483
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

คนพัฒนาหุ่นยนต์

นายพันธ์ศักดิ์   ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ สนับสนุนอุตสาหกรรมภาคการผลิต และภาคบริการของประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเห็นได้จากการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้รวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ด้วย

ดีอีสนับสนุนเอกชนป้อนบุคลากรนวัตกรรมหุ่นยนต์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ดันรายได้ต่อหัว 1.2 หมื่นเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2579

ปัจจุบันไทยมีจุดอ่อนด้านการขาดแคลนบุคลากรในกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงต้องการสนับสนุนภาคเอกชนขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ เพราะมีความคล่องตัวมากกว่า ขณะเดียวกันภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นเหรียญสหรัฐ/ปี (ประมาณ 4.2 แสนบาท) ภายในปี 2579 ซึ่งการสนับสนุนการทำงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา ผลิตแรงงานมีทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดนวัตกรรม โดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะกำหนดกฎระเบียบ และโครงการต่างๆ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เช่น โครงการดิจิทัล พาร์คไทยแลนด์ ของกระทรวงดีอี

นายพิสิษฐ์  ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้เปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในปีการศึกษา 2560 เป็นครั้งแรก ซึ่งผลิตนักศึกษารุ่นละ 100 คน รองรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหุ่นยนต์ของประเทศ ซึ่งมองว่ายังไม่เพียงพอ แต่เป็นการเริ่มต้นผลิตบุคลากรรองรับความต้องการภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น สามารถทดแทนการทำงานแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้

ทั้งนี้ เทรนด์อุตสาหกรรมในอนาคตที่ต้องการระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าไปเสริมมากขึ้น ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ 2.อุตสาหกรรมภาคส่วนการผลิตอื่นๆ และ 3.ภาคส่วนบริการ ใช้ส่งเสริมการขายและภาคบริการการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความต้องการใช้หุ่นยนต์ของโลกในปัจจุบันว่า 44% ของหุ่นยนต์ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 21% ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 9% ทำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก 7% ทำงานในอุตสาหกรรมเคมี และ20% ทำงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดดิจิตอลไลฟ์ในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์