พาณิชย์จัดระเบียบอี-คอมเมิร์ซ

  • 15 เมษายน 2560 เวลา 07:13 น.
  • | เปิดอ่าน 5,324
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พาณิชย์จัดระเบียบอี-คอมเมิร์ซ

“พาณิชย์”เตรียมนำรหัสสำหรับจัดหมวดสินค้าและบริการของยูเอ็นมาใช้กับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซใหม่ หวังสร้างความน่าเชื่อถือ

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และภาคเอกชน เตรียมนำรหัสสำหรับการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มาประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของไทย เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องรายละเอียดสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ในประเทศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจะเสร็จภายในเดือน พ.คนี้

ปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ผู้ประกอบการต่างหากลยุทธ์เพื่อสร้างจุดเด่นให้สินค้าและบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญและถือเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ รวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และประโยชน์ในการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับแนวทางจัดระเบียบการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายใน ดีอี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมรายการสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยที่มีการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล มาจัดหมวดหมู่ให้ตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผู้ประกอบการ ความถูกต้องของรายละเอียดสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ จะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล รวมถึงนำฐานข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดดิจิตอลไลฟ์ในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์