การเงิน-การคลัง

สรรพสามิตตั้งเป้ารีดภาษี6แสนล้าน

  • 13 มีนาคม 2560 เวลา 07:46 น.
  • | เปิดอ่าน 7,614
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สรรพสามิตตั้งเป้ารีดภาษี6แสนล้าน

กรมสรรพสามิตตั้งเป้ารีดภาษีปีงบประมาณ 2561 ทะลุ 6 แสนล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตตั้งเป้าการเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2560 นี้ สูงถึง 6 แสนล้านบาท ขยายตัว 8.1% เทียบกับปีงบประมาณ 2560 ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 5.55 แสนล้านบาท ถึงแม้ว่าการเก็บภาษีในช่วง 4 เดือนแรกจะต่ำกว่าเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท แต่แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีจะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 5-10% ทำให้การเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560 ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มทุกตัวสินค้า โดยสินค้าสำคัญ 5 อันดับแรก ซึ่งมีสัดส่วนภาษีกว่า 90% ของภาษีที่เก็บได้ทั้งหมด ได้แก่ ภาษีน้ำมันคาดว่าจะเก็บได้ 2.22 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.8% ภาษีรถยนต์ 1.2 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.2% โดยรถยนต์ที่ขยายตัวได้มาก เนื่องจากมีการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ชัดเจน หลังจากอยู่ในภาวะซบเซามาหลายปี

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาษีเบียร์คาดว่าจะเก็บได้ 9.25 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% ภาษียาสูบ 7.31 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.5% และภาษีเครื่องดื่ม 2.1 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.9%

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การคาดการณ์เก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ผู้บริโภคมั่นใจใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บต่อเนื่อง ทำให้การรั่วไหลการเก็บภาษีลดลง

สำหรับกฎหมายสรรพสามิตใหม่ คาดว่าจะมีผลเก็บจริงในปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติชัดเจนว่ากฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่จะต้องไม่ทำให้ภาระภาษีของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจนผลักภาระไปให้ผู้บริโภค

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!