การเงิน-การคลัง

สนช.ยกพรึบ3วาระรวดโยกงบ1.1หมื่นล้านบาท

  • 21 เมษายน 2560 เวลา 08:50 น.
  • | เปิดอ่าน 4,394
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สนช.ยกพรึบ3วาระรวดโยกงบ1.1หมื่นล้านบาท

สนช.ผ่าน 3 วาระรวด โอนงบประมาณ 1.1 หมื่นล้าน กันไว้เป็นงบกลาง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 207 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จำนวน 11,816,512,300 บาท ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 3 วาระรวด โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงที่ประชุม สนช.ว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ 1.การนำงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

ประการที่ 2.จะส่งผลให้การใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และการโอนงบประมาณจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นได้จากการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนการใช้จ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดีขึ้น

"เนื่องจากการจัดทำงบรายจ่ายประจำปี เป็นการจัดทำล่วงหน้านานๆ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ของแต่ละปี คือมีการจัดทำก่อนถึงปีงบประมาณจริงอย่างน้อย 9 เดือน ดังนั้นจะเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ซึ่งรายการงบประมาณบางรายการ จึงอาจไม่มีความจำเป็น" นายวิษณุ กล่าว

สำหรับหน่วยงานที่ถูกโอนงบประมาณมากที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการ 1,087,270,800 บาท ถัดมาเป็น กระทรวงมหาดไทย 541,552,100 บาท กระทรวงสาธารณสุข 417,136,100 บาท ขณะที่กระทรวงกลาโหมถูกโอนงบประมาณไปเพียง 55,847,700 บาท

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!