การเงิน-การคลัง

ธปท.ชี้แบงก์ในไทยไม่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ "วอนนาคราย"

  • 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:22 น.
  • | เปิดอ่าน 3,332
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ธปท.ชี้แบงก์ในไทยไม่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ "วอนนาคราย"

ธปท.ชี้ธนาคารในไทยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหามัลแวร์วอนนาคราย พร้อมสั่งจับตาใกล้ชิด

นางสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. ) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของ แรนซัมแวร์ ชื่อ วอนนาคราย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้ จนกว่าจะจ่ายเงินค่าไถ่ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศต่าง ๆ ในวงกว้าง นั้น

สำหรับสถาบันการเงินไทย ได้ทราบเรื่องตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 โดยกลุ่มความร่วมมือไซเบอร์ (ISG) ภายใต้สมาคมธนาคารไทย  มีการแจ้งเตือน และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จากการติดตามของ ธปท. ขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว การรับมือภัยไซเบอร์ของธนาคาร มีกระบวนการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ การป้องกัน กรณีนี้ได้มีการปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน และโปรแกรมตรวจจับที่ทันสมัย  และมีการติดตามตรวจจับ หากพบก็จะมีการดำเนินการปิดกั้นและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันที  รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานและประชาชนทราบเพื่อระมัดระวัง และให้คำแนะนำหากตรวจพบ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน