การเงิน-การคลัง

เบิกงบลงทุนกระเตื้อง ยอด7เดือนทำได้48.56%ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย

  • 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:33 น.
  • | เปิดอ่าน 1,805
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เบิกงบลงทุนกระเตื้อง ยอด7เดือนทำได้48.56%ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย

คลังยิ้มเบิกจ่ายงบ 7 เดือนได้เกินครึ่ง งบลงทุนต่ำเป้าเล็กน้อย ส่วนรัฐวิสาหกิจได้ 77% ของเป้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 แยกตามหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา วงเงินงบประมาณรวม 2.01 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายได้แล้ว 1.2 ล้านล้านบาท หรือ 59.98% สะท้อนว่ามาตรการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลได้ผล เนื่องจากผ่านไป 7 เดือนของปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าครึ่งของงบทั้งหมดเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายดังกล่าวแยกเป็นการเบิกจ่ายงบประจำ 1 ล้านล้านบาท ของวงเงิน 1.6 ล้านล้านบาท หรือ 62.94% และเป็นการเบิกจ่ายงบลงทุน 2.01 แสนล้านบาท ของวงเงิน 4.14 แสนล้านบาท หรือ 48.56% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะเบิกจ่ายให้ได้ 49.46% เพียงเล็กน้อย

สำหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท และเบิกจ่ายได้สูง 10 อันดับ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การคลังสินค้า ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และการยางแห่งประเทศไทย

ขณะที่หน่วยงานเบิกจ่ายล่าช้า 10 แห่งแรก คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การจัดการน้ำเสีย การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสถาบันการบินพลเรือน

ด้านรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ 1.07 แสนล้านบาท จากเป้าเบิกจ่าย 1.39 แสนล้านบาท คิดเป็น 77% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์