การเงิน-การคลัง

เปิดตัวคลินิกแก้หนี้ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

  • 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:58 น.
  • | เปิดอ่าน 26,170
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เปิดตัวคลินิกแก้หนี้ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ธปท. ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง และบสส. เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ ช่วยปลดหนี้สินล้นพ้นตัว ดอกเบี้ยไม่เกิน 7% ผ่อนนานสุด 10 ปี

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในขั้นตอนการเจรจา ทำให้การแก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จและขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์รวม 16 แห่ง และ บสส. จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ คลินิกแก้หนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาได้มีโอกาสแก้ปัญหาภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย บสส. จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ตามศักยภาพจริง

ทั้งนี้ โครงการนำร่อง จะเริ่มต้นในวันที่1 มิถุนายน 2560 นี้ครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งมีสถานะเป็นหนี้เสียหรือค้างชำระมากกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยในการใช้จ่าย ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผลโครงการนี้เป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสส. โทรศัพท์ 0-2610-2266

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำอายุไม่เกิน 65 ปี มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันค้างเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560 ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี โดยมียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในช่วง 5 ปี และพร้อมเรียนรู้สร้างวินัยการเงินที่ดี โดยลูกหนี้ จะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-7% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์