การเงิน-การคลัง

บอนด์ออมทรัพย์คลังขายดี ต้องเพิ่มอีก 3พันล้าน

  • 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:44 น.
  • | เปิดอ่าน 3,313
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

บอนด์ออมทรัพย์คลังขายดี ต้องเพิ่มอีก 3พันล้าน

คลังขายบอนด์ออมทรัพย์เพิ่มอีก 3 พันล้าน หลังออกมา 1.5 หมื่นล้านบาทขายหมดเกลี้ยง

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 ว่า ขณะนี้จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ประกาศแล้ว และเนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชน รมว.การคลังจึงเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินจำหน่ายเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คือเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.35% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560 โดยกระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น รายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย

ผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 พ.ค. 2560 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 ส.ค. 2560 หรือจนกว่าวงเงินจำหน่ายจำนวน 3 พันล้านบาทจะหมดลง โดยสามารถทำรายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และระบบ Internet Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์