การเงิน-การคลัง

กนง.-กนส.ยังห่วงหนี้เสีย จากความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

  • 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16:37 น.
  • | เปิดอ่าน 1,198
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กนง.-กนส.ยังห่วงหนี้เสีย จากความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

กนง.-กนส.ห่วงหนี้เสีย จากความสามารถในการชำระหนี้ที่ด้อยลง ของบางภาคธุรกิจ รวมถึงเอสเอ็มอี และครัวเรือน ยันไร้ฟองสบู่

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยจะมีสัญญาณการขยายตัวที่ชัดเจนขึ้น แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจ ธุรกิจเอสเอ็มอี และภาคครัวเรือนยังคงด้อยลง ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง รวมถึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และความสามารถทางการแข่งขันของเอสเอ็มอี

"ในระยะต่อไป ระบบการเงินไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง จึงต้องติดตามความเปราะบางจากความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจและครัวเรือน ที่อาจมีแนวโน้มถดถอยลง รวมถึงการต่ออายุเงินกู้ยืม (roll-over) ของภาคธุรกิจที่ระดมทุนผ่านการกู้ยืมและออกตราสารหนี้ระยะสั้น"รายงานธปท.ระบุ

รายงาน ธปท. ยังกล่าวถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยว่า ยังคงมีโครงสร้างก่อสร้าง (อุปทาน)คงค้างสูงในบางระดับราคาและบางพื้นที่ แต่ยังไม่พบสัญญาณเก็งกำไรอย่างกว้างขวางหรือภาวะฟองสบู่ ซึ่งเริ่มเห็นการชะลอตัวของการเปิดโครงการใหม่ ส่วนพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ปัจจุบันยังคงมีอยู่ สะท้อนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของผู้ลงทุนสถาบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ เอฟไอเอฟ) ที่ขยายตัวต่อเนื่อง มีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์