การเงิน-การคลัง

ครม.เจียดงบกลาง200ล้าน ให้เคหะเดินหน้าบ้านคนจน

  • 13 สิงหาคม 2560 เวลา 07:39 น.
  • | เปิดอ่าน 3,748
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ครม.เจียดงบกลาง200ล้าน ให้เคหะเดินหน้าบ้านคนจน

ครม.อนุมัติเจียดงบกลาง200 ล้าน ให้การเคหะฯ เดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย หวั่นโครงการล่าช้าทำต้นทุนเพิ่ม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 ส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 212.32 ล้านบาท เพื่อให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558-2560 งบเงินอุดหนุนรายการค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนี้ เนื่องด้วย กคช.มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ และยังไม่ได้มีการจัดสรรงบส่วนอุดหนุนจากรัฐและหากโครงการล่าช้าไปจากแผนดำเนินงานเดิมที่วางไว้จะส่งผลกระทบต่อแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมไปถึงสภาพคล่องและผลดำเนินงานของ กคช. ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นและกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการรับมอบที่อยู่อาศัยจากหน่วยบริการของรัฐในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม จะมีผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากโครงการนี้จำนวน 8,620 ราย ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายก่อนการก่อสร้าง (พรีเซล) และได้มีการทำสัญญาไปแล้ว

ขณะที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 นั้น ได้รับอนุมัติจาก ครม.ในช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา มีจำนวน 43 โครงการ รวม 11,485 หน่วย เงินลงทุนรวม 7,793 ล้านบาท โดยโครงการประกอบด้วย 2 ส่วน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 30 โครงการ จำนวนยูนิต 10,093 หน่วย กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 4.5-6.5 แสนบาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง 13 โครงการ 1,392 หน่วย ราคาเริ่มต้นที่ 1.65-2.9 ล้านบาท และอาคารพาณิชย์เริ่มต้นที่ 2.5-3.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดให้ กคช.เลื่อนการลงทุนของปี 2561 บางส่วน มาลงทุนในปี 2560 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์