ประกันภัย

คลังเข้มต่างชาติซื้อประกัน

  • 17 มีนาคม 2560 เวลา 07:22 น.
  • | เปิดอ่าน 1,231
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

คลังเข้มต่างชาติซื้อประกัน

คลังบังคับต่างชาติถือหุ้นประกันชีวิต 100% ต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 4,000 ล้าน ประกันวินาศภัย 1,000 ล้าน ห้ามนำออกไปใช้ ต้องมีประสบการณ์10ปีขึ้นไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง ตามที่คณะกรรมการ คปภ.เสนอ เรื่องการผ่อนผันให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิตไทยและบริษัทประกันวินาศภัยไทย ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทและธุรกิจได้ 100% จะต้องดำรงเงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีเงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงยังได้กำหนดกรอบไว้ว่า บริษัทต่างชาติไม่สามารถประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยในรูปแบบสาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยอื่น ยกเว้นรัฐมนตรีอนุมัติ หรือเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือกิจการที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับกองทุนรวม

"เรายังกำหนดกรอบว่า ผู้ที่จะเข้ามาจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพราะเราต้องการนักลงทุนที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำธุรกิจในไทย ไม่ใช่อยู่ๆ บริษัทไหนจะเข้ามาก็ได้ และไม่ใช่เข้ามาแล้วดูดเงินออกไปอย่างเดียว จึงกำหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในกับคนไทยด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า กรณีการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ 100% ในกรณีบริษัทมีปัญหาฐานะการเงิน อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนนั้นมีอยู่แล้ว ซึ่งง่ายกว่า เพราะต้องรีบเยียวยา แต่ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัท เงื่อนไขต้องแตกต่าง เพราะบริษัทไม่ได้มีปัญหาทางการเงิน แต่ต้องการจะเพิ่มทุน เพื่อขยายขนาดธุรกิจ

"กรณีหลังนี้ เราเสนอด้วยความระมัดระวัง และทางคณะกรรมการ คปภ.ก็ใช้เวลาในการทำงานอย่างรอบคอบ มีการเชิญทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลายฝ่ายมารับฟังความคิดเห็น และร่วมกันยกร่าง เพื่อให้ได้ตัวจริงเข้ามาลงทุนในไทย" นายสุทธิพล กล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างรัดกุม เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคชาวไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกันภัยไทย ซึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีบริษัทจากสหรัฐอเมริกาสนใจที่จะเข้ามา แต่หลังผลการเลือกตั้งออก ก็เงียบไปเพราะประธานาธิบดีมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศ

"แม้จะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาซื้อบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ได้ 100% ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาทันที มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเขาด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน คปภ.ได้ควบคุม ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ด้วยการยึดเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ RBC อยู่ที่ระดับ 140% ของเงินกองทุนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ 30 ล้านบาท ส่วนบริษัทประกันชีวิตนั้น ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเท่ากับ 50 ล้านบาท ไม่ได้กำหนดเป็นวงเงินที่แน่นอน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์