ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอนจัดพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

  • 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:17 น.
  • | เปิดอ่าน 5,174
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

แม่ฮ่องสอนจัดพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

เมื่อวันที่10พ.ค.60 เวลา 05.29น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประกอบพิธีล้างพระพักตร์ พระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปคู่บ้านคูเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ วัดหัวเวียง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความสิริมงคลแก่บ้านเมือง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน โดยมีพิธีสวดมนต์ ขณะที่ทำพิธีล้างพระพักตร์ และใช้ผ้าเช็ดหน้า จำนวน 81 ผืน ตามจำนวนปี ที่พระเจ้าพาราละแข่ง อัญเชิญมาจากเมืองมัณฑะเลย์ สหภาพเมียนมา มาประดิษฐาน ณ วัดหัวเวียงครบ 81 ปี

แม่ฮ่องสอน-แม่ฮ่องสอนจัดพิธีล้างพระพักตร์พระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปคู่บ้านคูเมืองเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน

สำหรับพระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปคู่บ้านคูเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบพม่า จําลองจากพระมหามัยมุนี มีพิธีล้างพระพักตร์ทุกวัน ซึ่งประดิษฐานอยู่เมืองมัณฑะเลย สหภาพเมียนมา องค์พระ หล่อด้วยโลหะสำริ  ส่วนพระพักตร์หล่อด้วยโลหะสำริดที่มีส่วนผสมของทองคำ

การหล่อพระเจ้าพาละแข่ง ช่างจากเมืองมัณฑะเลย ได้หล่อเป็นท่อนๆ จํานวน 9 ท่อน ลุงจองโพหย่า เป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญ ล่องมาตามแม่นํ้าปาย แล้วนำมา ประกอบที่วัดพระนอน จากนั้นจึงนํามาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จนถึงปัจจุบันนี้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดกทม.-ภูมิภาคในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์