กปปส.ชงปรองดอง"ปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง"

  • 17 มีนาคม 2560 เวลา 13:24 น.
  • | เปิดอ่าน 2,966
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กปปส.ชงปรองดอง"ปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง"

ผู้ช่วยโฆษกกลาโหม เผย “สุเทพ” เสนอไม่รีบเลือกตั้ง ขอปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมก่อน คดีทุจริตไม่หมดอายุความ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลง ผลการพูดคุยแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ กปปส. และคณะ ต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า กลุ่ม กปปส. มีการเตรียมพร้อมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ จัดทำเป็นเอกสารมาให้กับคณะอนุกรรมการฯ โดยเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ไม่รีบร้อนในการเลือกตั้ง อยากให้มีการปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อย และให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน แล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง

พล.อ.ต.รังสรรค์ กล่าวว่า กปปส.ยังเสนอการปฏิรูปด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเมือง ทำให้การเมืองเป็นมาจากประชาชน เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน   ปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และให้คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความ

พล.อ.ต.รังสรรค์ กล่าวว่า  นอกจากนี้ เสนอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการ ด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกด้าน โดยเริ่มจากปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและด้านวิชาชีพ จัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบสหกรณ์   และยังเห็นว่า ควรมีการปฏิรูปด้านศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ

พล.อ.ต.รังสรรค์ กล่าวว่า  ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. จะเริ่มเชิญภาคประชาสังคมเข้ามาพูดคุยให้ความเห็น กลุ่มแรก คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์