วาระ ครม. 21 มี.ค. 2560

  • 21 มีนาคม 2560 เวลา 07:41 น.
  • | เปิดอ่าน 3,539
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

วาระ ครม. 21 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่21มี.ค.60 เวลา 9.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีวาระสำคัญที่ส่วนราชการเสนอเข้าสู่การพิจารณา ประกอบด้วย  กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ก.อุตสาหกรรมชงมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีวงเงิน 1.5หมื่นล้านบาท พร้อมเสนอตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กระทรวงอุตสาหกรรมจะขอจัดตั้งนิคมอุตหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอเรื่องที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี)

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปางและอขอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง  และขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี

ส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมกาารพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking)

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์