"กรธ."เคาะ ผู้ตรวจเลือกตั้ง 5-8 คน แทนกกต.จังหวัด

  • 15 เมษายน 2560 เวลา 11:54 น.
  • | เปิดอ่าน 7,139
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

"กรธ."เคาะ ผู้ตรวจเลือกตั้ง 5-8 คน แทนกกต.จังหวัด

"กรธ."เคาะให้มีผู้ตรวจเลือกตั้ง 5-8 คน แทนกกต.จังหวัด  "มีชัย" ชี้ ถ้ากสม.สละเรือ องค์กรอิสระอื่นอาจต้องรีเซ็ตด้วย

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึง ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กรธ.จะส่งให้สนช.พิจารณาวันที่ 18 เม.ย. นี้ ว่า รายละเอียดของร่างกฎหมายลูกกรธ.ได้นำขึ้นเว็บไซต์แล้ว ซึ่งจะเป็นเนื้อหาล่าสุดที่เราจะส่งให้กับสนช. ในส่วนร่างกฎหมายลูก กกต.ไม่ได้ปรับไปจากเดิม เพียงแต่มีการเกลาถ้อยคำ หลักการใหญ่ยังเป็นแบบเดิมคือ เราไม่อยากให้มี กกต.จังหวัด เพราะมีปัญหาและข้อติฉินนินทาเยอะ ส่วนทาง กกต.ยังอยากให้มี กกต.จังหวัดแล้วก็ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย ตรงนี้จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่  ยิ่งเปลืองงบประมาณและไม่คุ้มค่ากรธ.ยังยืนในหลักของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เฉพาะช่วงที่มีเลือกตั้ง เพราะหากเอาเขาไปอยู่ประจำ พอตกเย็นก็เจอหน้าคนในพื้นที่ แล้วจะไปจับใครได้ ตนไม่เข้าใจว่าจะอยากมี กกต.จังหวัดไปทำไมโดยโครงสร้างของผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีจำนวน 5-8 คน จังหวัดไหนใหญ่ก็มีมาก และอาจจะมีส่วนกลางเป็นม้าเร็วไปเสริมได้  ซึ่งการจะส่งม้าเร็วลงไปก็ต่อเมื่อได้ข่าวว่าจะมีการทำการทุจริต ก็จะลงไปได้ทันที

นายมีชัย กล่าวว่า ส่วนข้อห่วงกังวลจากหลายฝ่ายเรื่องการรีเซ็ตกรรมการองค์กรอิสระ นั้น ตรงนี้ก็แล้วแต่ทางสนช. เพราะกรธ.ก็ยังยืนยันคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้กำลังจะมีปัญหาเพราะกรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.)เขาสมัครใจอยากรีเซ็ต ทีนี้ถ้าไปรีเซ็ตกสม.ขึ้นมา ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมองค์กรอื่นถึงไม่รีเซ็ต องค์กรแรกที่จะต้องมาดูในเรื่องของคุณบัติคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เพราะจะเป็นกฎหมายลูกที่เสร็จออกมาเป็นฉบับแรก ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอิสระที่เหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาร่างกฎหมายว่าด้วยกกต. ที่กรธ.ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. มีทั้งสิ้น 4 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา ในส่วนขั้นตอนการสรรหากรรมการองค์กรอิสระมีเนื้อหาดังนี้มาตรา 12 นอกจากประกาศรับสมัครการสรรเข้ารับสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระอื่นแล้ว คณะกรรมการสรรหา สามารถคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น โดยคำนึงถึงความหลายหลายและประสบการณ์ในแต่ละด้าน ให้กรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือให้ผู้สมัครแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ประกอบการพิจาณาด้วย และให้นำกระบวนการดังกล่าว มาใช้แก่การคัดเลือกในส่วนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วย

ส่วนการสรรหาให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย ผู้ได้รับการสรรหาต้องได้คะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงถึงตามที่กำหนด หรือยังได้บุคคลไม่ครบจำนวนที่ต้องการสรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ หากยังไม่ได้บุคคลไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการสรรหา ให้ดำเนินการสรรหาใหม่ตามจำนวนที่ยังขาดอยู่โดยผู้ที่ไม่ได้รับการสรรหาในรอบนี้ จะเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา จะเข้ารับการสรรหาครั้งใหม่ไม่ได้

สำหรับอำนาจหน้าที่ กกต. เช่น มาตรา35 กกต.อาจตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถาบันการศึกษา ที่สมัครใจ ไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อรายงานต่อกกต.ได้ มาตรา 21 ระหว่างการดำรงตำแหน่ง กกต.จะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรหรือโครงการใดไม่ได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่กกต.เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกรรมการมาตรา 32 กกต.อาจขอให้มีอำนาจดำเนินการดังนี้ (1)ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สอบบัญชีของพรรคการเมือง อย่างเร่งด่วนในช่วยที่มีการเลือกตั้งก็ได้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์