สนช.เคาะปมเซทซีโรกกต.1มิ.ย.

  • 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:35 น.
  • | เปิดอ่าน 1,055
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

สนช.เคาะปมเซทซีโรกกต.1มิ.ย.

สนช.เตรียมเคาะปมเซทซีโรกกต.1มิ.ย.ชี้ออกได้หลายแนว แต่กรธ.ยืนยันต้องล้างคนที่คุณสมบัติไม่ครบออกไป

พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงว่า คณะกมธ.วิสามัญฯจะเสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯให้ที่ประชุมสนช.ลงมติเห็นชอบในวันที่ 9 มิ.ย.

พล.ท.พิศณุ กล่าวว่า ขณะนี้ได้พิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะมาตรา 70 ว่าด้วยสถานภาพในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกกต. โดยร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมายังสนช.นั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อวินิจฉัยว่าประธานกกต.หรือกกต.ที่ดำรงตำแหน่งก่อนมีรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ ในประเด็นนี้มีสมาชิกสนช.เสนอคำแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขเนื้อหาจำนวน 12 คน ซึ่งมีความเห็นหลายแนวทาง อาทิ การเสนอให้กกต.ที่ขาดคุณสมบัติไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาของสำนักงานกกต. หรือ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด

พล.ท.พิศณุ กล่าวว่า ตัวแทนของกรธ.ที่เข้ามาทำหน้าที่กมธ.วิสามัญฯได้ให้ความเห็นว่าในเมื่อกกต.ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีอำนาจมากขึ้น ทำให้กกต.ต้องมีคุณสมบัติที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นที่มาว่าทำไมกรธ.ถึงต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเข้ามาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกกต.

“ในเรื่องวาระของกกต. เราจะพิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ไม่พิจารณาภายใต้ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยจะดำเนินการให้เสร็จในวันที่ 1 มิ.ย. และคิดว่าก่อนที่คณะกมธ.จะพิจารณาชี้ขาดในเรื่องนี้คงไม่จำเป็นต้องเชิญกกต.มาให้ความเห็นอีก เพราะก่อนที่ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสนช.ทางสนช.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาพร้อมกับเชิญกกต.มาให้ข้อมูลและความคิดเห็นไว้ก่อนแล้ว” พล.ท.พิศณุ กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์