กมธ.เตรียมส่งร่างกม.ปราบโกงให้สนช.พิจารณา

  • 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:16 น.
  • | เปิดอ่าน 1,536
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กมธ.เตรียมส่งร่างกม.ปราบโกงให้สนช.พิจารณา

กรธ.เตรียมส่งร่างกม.ปราบโกงให้สนช.เปิดทางพิจารณาคดีลับหลังจำเลยแก้ปัญหาหนี-ไม่มาศาล

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ขณะนี้กรธ.กำลังตรวจทานร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน คาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้า และสามารถส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.)พิจารณาต่อได้ในทันที ขณะนี้กรธ.ได้พิจารณาพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องทบทวนข้อคิดเห็น เหตุผล และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งเก็บรายละเอียดจากการรับฟัง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 60 กำหนดไว้ เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดส่งต่อให้สนช.เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา

สาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือ ระบบวิธีการไต่สวน กรธ.พยายามทำให้ชัดเจนมากกว่าเดิม โดยในมาตรา 6 กรธ.ได้บัญญัติ เรื่องการค้นหาความจริงอย่างละเอียดมากขึ้น พยานหลักฐานต้องเอามาใช้ได้ทุกประเภท เพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ประกอบการพิจารราคดีอย่างถี่ถ้วน ส่วนขอบเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมือง ตามาตรา 10 ของกฎหมายลูกนี้ เรากำหนดให้เน้นการตรวจสอบนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ และใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กร

นอกจากนี้ ในมาตรา 26 กำหนดให้สามารถพิจารณาคดีได้ โดยไม่มีจำเลยมาศาล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาจำเลยที่หนีคดี ไม่มาศาล และให้ศาลพิจารณาได้ต่อไปจนได้ผลการตัดสิน ซึ่งแม้ว่าจำเลยจะไม่มาแต่สามารถตั้งทนายมาต่อสู้แทนได้ แต่หากจำเลยกลับมาสู้คดีก็สามารถรื้อฟื้นคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นการให้หลักประกันสิทธิแก่จำเลย

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์