34สนช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • 08 สิงหาคม 2560 เวลา 18:08 น.
  • | เปิดอ่าน 1,094
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

34สนช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

34สนช. ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินขัดรธน.หรือไม่

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า ตนและสมาชิกสนช. รวม 34 คน ได้เข้าชื่อหนังสือต่อประธานสนช. เพื่อยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (1) ว่าด้วยสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อกันเพื่อยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญหากเห็นว่าร่างพ.ร.บ.มีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 56 บทเฉพาะกาลของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมใหญ่สนช.ได้แก้ไขวาระ 2 และ 3 ให้ประธานและผู้ตรวจการแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ อยู่จนครบวาระตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ซึ่งทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คน ได้อยู่จนครบวาระ โดยทางผู้ยื่นเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 273 ให้การ “ดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใด” เป็นไปตามร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น ไม่น่าจะหมายถึงอยู่จนครบวาระตามพ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ รวมทั้งไม่ได้ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งไว้ ดังนั้นจึงคิดว่าอาจขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นนั้น รวมเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุม อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนส่งให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องโต้แย้งเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาทบทวนได้ แต่ทางกรธ.ไม่ได้มีท่าทีคัดค้านแต่อย่างใด ฉะนั้น สมาชิก 34 คนจึงใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์