โพลเผยคนอีสานให้คะแนนผลงานรัฐบาลครึ่งปีแรกพอใช้

  • 08 สิงหาคม 2560 เวลา 19:40 น.
  • | เปิดอ่าน 4,175
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โพลเผยคนอีสานให้คะแนนผลงานรัฐบาลครึ่งปีแรกพอใช้

อีสานโพล ระบุ คนอีสานให้คะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจครึ่งปีแรกพอใช้ พร้อมเรียกร้องให้หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้ปัญหาความยากจน

ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์  หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2560 และการประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรก 2560 ซึ่งได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 18 ปีขึ้นไป 1,203 รายในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยพบว่า ร้อยละ 39.7 ประเมินผลงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาร้อยละ 27.4 ประเมินว่าดี ขณะที่การประเมินผลงานของรัฐบาลในด้านต่างๆช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าอันดับหนึ่งหรือร้อยละ 39.8 ประเมินว่าพอใช้ รองลงมาร้อยละ 31.5 ประเมินว่าดี ด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจหากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่าอันดับ 1 หรือร้อยละ 38.0 คนอีสานประเมินว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเล็กน้อย รองลงมาร้อยละ 33.7 ประเมินว่าเศรษฐกิจเท่าเดิม

ขณะที่การสำรวจกลุ่มตัวอย่างว่าด้วยการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี หรือระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.ปีนี้นั้น พบว่าร้อยละ 63.5 คาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัวยังคงทรงตัว ขณะที่ร้อยละ 18.7 คาดว่าจะแย่ลงต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ 17.8 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา ด้านความเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และการผ่อนชำระหนี้ของครอบครัว สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี พบว่าร้อยละ 41.2 คนอีสานเห็นว่ามีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 34.7 เห็นว่าอยู่ในระดับดี

หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล กล่าวอีกว่า ทีมสำรวจยังคงมีการสอบถามถึงการลงทะเบียนมีผู้มีรายได้น้อย จากการเปิดให้มีการลงทะเบียนคนจน ตามนโยบายของรัฐบาลในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 คนอีสานไม่ได้ลงทะเบียน มีเพียงร้อยละ 44.7 เท่านั้นที่ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือของทางรัฐบาล และเมื่อมีการสอบถามถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหรือการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ ในกรอบคำถามที่ว่าด้วยงบประมาณที่จำกัด อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สุดที่รัฐบาลควรจัดสรรให้กับคนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบว่า อันดับหนึ่ง หรือร้อยละ 33.3 ผู้มีรายได้น้อยต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รองลงมาคือ รักษาพยาบาลฟรี ร้อยละ 24.8 ตามมาด้วย การจัดหางาน/สร้างอาชีพ ร้อยละ 17.0 การช่วยเหลือค่าครองชีพ ร้อยละ 12.4 ด้านที่ดินทำกิน ร้อยละ 8.2 และการช่วยเหลือในเรื่อง ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าเดินทางฟรี ร้อยละ 1.6

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์