นายกฯระดมแผนแก้น้ำท่วมตั้งเป้าปี61ต้องทำให้ได้ร้อยละ30-50

  • 11 สิงหาคม 2560 เวลา 21:12 น.
  • | เปิดอ่าน 1,410
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

นายกฯระดมแผนแก้น้ำท่วมตั้งเป้าปี61ต้องทำให้ได้ร้อยละ30-50

นายกฯสั่งทุกหน่วยระดมแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งเป้าปี61ต้องทำให้ได้ร้อยละ30-50และขับเคลื่อนทั้งการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน ว่าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้มอบหมายหน่วยงานไปคิดแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน,เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ, แก้ปัญหาประตูน้ำ,ขุดลอกคลอง, ขุดคลองผันน้ำ,คลองไส้ไก่, คลองตัดตรง และการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่นสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บุกรุก การปลูกป่าในพื้นที่เพื่อชะลอน้ำ ให้กักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนเหนือไว้
         
เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ–บ้านเรือน–พื้นที่เกษตรกรรม โดยให้หน่วยงานนำเสนอแผนมาว่างบประมาณปี 61 และ 62 จะใช้ทำอะไรบ้าง อะไรที่ต้องทำเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อน อาจจะไม่ได้ทั้งหมด แต่ต้องทำเป็นพื้นที่ต้องลดปัญหาให้ได้ อย่างน้อย 30-50% ให้ได้โดยเร็วเอามาทำก่อน แผนอะไรที่ต้องทำเป็นระยะยาว ก็ให้เสนอมาเป็นแผนระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ถึง 2569 นะครับ ตามแผนใหญ่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

สำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ปัจจุบันเราแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก็คือปี 57 ถึง 60 ระยะที่ 2 61 ถึง 62 ระยะที่ 3 ปี 63 ถึง 69 ได้เพิ่มรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรทั้งระบบนี้ซึ่งค้นหาได้จากเว็ปไซต์ “รัฐบาลไทย” หรือ www.thaigov.go.th

รัฐบาลทราบดีว่าตอนนี้มีเวลาไม่มาก การเตรียมการในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วน ทีจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาคเอกชนประชารัฐ ร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน การบริหารจัดการน้ำรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน มีความสำคัญและต้องดำเนินการกันอย่างบูรณาการ จึงมีแนวทางที่จะตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะยุบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเท่าที่จำเป็นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานและงบประมาณ เป็นหนึ่งในงานปฏิรูปและบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.น้ำ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายและให้แนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คิดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยให้ตั้งเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการปัญหาน้ำทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.น้ำอุปโภคบริโภค 2.น้ำเพื่อภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 3.น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งที่เพิ่มเติม แยกออกมาให้ความสำคัญ คือ 4.ปัญหาน้ำท่วม และ 5.ปัญหาน้ำแล้ง 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์