ข่าวบ้าน-คอนโด

ประกันบ้านลดสูญเสียจากน้ำท่วม

  • 26 มกราคม 2560 เวลา 21:37 น.
  • | เปิดอ่าน 3,126
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ประกันบ้านลดสูญเสียจากน้ำท่วม

โดย...วารุณี อินวันนา

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ที่ยังคงดำเนินอยู่ สร้างความเดือดร้อนและสูญเสียมหาศาล โดยคณะรัฐมนตรีประเมินว่าจะมีความเสียหายต่อทรัพย์สินประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมกับมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 1 แสนบาท จากเงินที่ใช้ไปกับการซ่อมแซม หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซม ห้องชุดในอาคารชุด หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุด รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาท จากเงินที่ใช้ไปกับค่าซ่อมแซมรถยนต์ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ฉะนั้น ใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านและรถแล้ว อย่าลืมเก็บใบเสร็จค่าจ้าง ใบเสร็จค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีสิ้นปี

โอนความเสี่ยงให้คนอื่นดูแล

กรณีน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ นับว่าได้รับความช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาล เพราะเกิดความสูญเสียในวงกว้าง แต่ถ้าหากเกิดน้ำท่วมเฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่งในแต่ละจังหวัด หรือบางเขตในกรุงเทพฯ ก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว

แต่เราสามารถลดความสูญเสียจากทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมได้ด้วยวิธีง่ายๆ จากการซื้อประกันภัยน้ำท่วม และประกันภัยพิบัติ สำหรับบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ราคาไม่สูงมาก และทรัพย์สินในบ้านไม่มากนัก เหมาะกับการซื้อประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยปีละ 400 บาท ปัจจุบันมีขายเกือบทุกบริษัท

ส่วนวงเงินความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน เช่น ถ้าบ้านเป็นตึกสร้างด้วยคอนกรีต จะได้รับความคุ้มครอง 3 แสนบาท/ปี บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีต 50% และไม้ 50% จะได้รับความคุ้มครอง 1.5 แสนบาท/ปี บ้านที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังจะได้รับความคุ้มครอง 1 แสนบาท ห้องแถวที่สร้างด้วยไม้จะได้รับความคุ้มครอง 5 หมื่นบาท/ห้อง

เบิกอะไรได้บ้าง?

สำหรับผู้ที่ซื้อประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย จะสามารถเบิกความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 4 ประเภท ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลูกเห็บ นอกจากนี้ ขณะที่บ้านเสียหายและอาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ ต้องไปพักอยู่ที่อื่นชั่วคราว สามารถเบิกค่าที่พักได้วันละ 300 บาท และไม่เกิน 9,000 บาทต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง จึงต้องเก็บใบเสร็จมาเบิกทุกครั้งด้วย

กรณีที่บ้านมีมูลค่าสูง สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันภัยทั่วไป ซึ่งจะมีการเข้าไปทำการประเมินมูลค่าบ้านอีกครั้ง เพื่อกำหนดวงเงินความคุ้มครองให้สอดคล้องกับมูลค่าบ้าน

เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับวงเงินความคุ้มครองที่เจ้าของบ้านต้องการ ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดบ้าน-คอนโดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์