ข่าวบ้าน-คอนโด

ครม.ปรับเกณฑ์ "บ้านประชารัฐ" ให้ประชาชนใช้สิทธิได้มากขึ้น

  • 18 เมษายน 2560 เวลา 20:49 น.
  • | เปิดอ่าน 18,841
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ครม.ปรับเกณฑ์ "บ้านประชารัฐ" ให้ประชาชนใช้สิทธิได้มากขึ้น

ครม.อนุมัติปรับเกณฑ์บ้านประชารัฐ-บ้านธนารักษ์ ปลอดล็อกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้มากขึ้น กู้สร้างบ้านได้ 1.5 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ หลังจากที่ทั้ง 2 โครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่พบว่ามียอดการอนุมัติสินเชื่อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ กระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการบ้านประชารัฐ ได้ยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จากเดิมที่กำหนดว่า "ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน" เป็น "ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย" ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัย และมีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้สะดวกขึ้น เนื่องจากบางกรณีผู้ขอกู้เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย จากเดิมที่กำหนดให้รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย มาเป็นไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย

ส่วนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ แบ่งเป็น โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ได้แก้ไขจาก "เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน และมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ในวันที่ยื่นจองสิทธิ" เป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ในวันที่ยื่นจองสิทธิ"

ส่วนโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) จาก "เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน" เป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย"

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดบ้าน-คอนโดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์