เปิดโลกยานยนต์

แกร็บยันจ่ายภาษี บริการถูกกฎหมาย

  • 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:01 น.
  • | เปิดอ่าน 3,538
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

แกร็บยันจ่ายภาษี บริการถูกกฎหมาย

แกร็บ ประเทศไทย ยืนยันให้บริการถูกกฎหมายและจ่ายภาษีตามขั้นตอน

นายวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าแกร็บไม่ได้ชำระภาษีตามกฎหมายนั้น บริษัทขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะบริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการให้บริการ ทุกอย่างในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556090377 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการเมื่อปี 2556 และมีเงินทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 15 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีอากรของกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเสียภาษี และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สมาชิกผู้ขับขี่ 3% จากรายได้ที่นำจ่ายแก่สมาชิกทุกคน รวมทั้งมีการออกใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับสมาชิกผู้ขับขี่ทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กรมสรรพากรบัญญัติไว้ทุกประการ

ด้านรายได้ทั้งหมดของแกร็บที่ได้จากการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นเรียกรถในไทยยังมีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากรายได้ดังกล่าว ซึ่งบริษัทยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสด้านภาษีอากรตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แกร็บยังคงมีจำนวนผู้ร่วมขับเพิ่มขึ้นและเชื่อมั่นในการให้บริการ รวมทั้งยังคงสานต่อด้านโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดยานยนต์ในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์