เปิดโลกยานยนต์

จี้กรมบัญชีกลางเคาะซื้อ"รถพลังงานไฟฟ้า"ใช้ในภาคราชการ

  • 25 กันยายน 2560 เวลา 08:45 น.
  • | เปิดอ่าน 9,252
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

จี้กรมบัญชีกลางเคาะซื้อ"รถพลังงานไฟฟ้า"ใช้ในภาคราชการ

สศอ.เร่งกรมบัญชีกลางเคาะเกณฑ์ซื้อรถอีวีใช้ในหน่วยราชการ หวังกระตุ้นตลาด สอดรับแผนยุทธศาสตร์

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ.อยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) สเปกต่างๆ ตลอดจนราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริง เพิ่มเติมจากมาตรการการจูงใจด้วยภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้รถอีวีคิดเป็น 10% ของการจัดซื้อ ทั้งกระทรวง โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ รถที่ใช้ในท่าอากาศยาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สศอ.ได้เคยทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยได้รับคำตอบว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากนี้จะสอบถามไปอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า เพราะหากหลักเกณฑ์การจัดซื้อชัดเจนเร็วก็จะทำให้ภาคราชการสามารถซื้อรถอีวีมาใช้ได้เร็วขึ้นเช่นกันด้วย

นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ยังอยู่ระหว่างเสนองบประมาณปี 2562 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคต โดยกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ 500 ล้านบาท ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก คือ 1.การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยานยนต์แห่งอนาคต โดยเฉพาะรถอีวีให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้ 2.การจัดทำโมเดลรถอีวีในส่วนของรถบัสไฟฟ้า จำนวน 2 คัน โดยจะดำเนินการครบวงจร มีการจัดตั้งสถานีชาร์จเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับองค์ความรู้ในการผลิตรถเมล์ไฟฟ้า ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสนใจผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ กระตุ้นตลาดรถยนต์อีวีให้คึกคักขึ้น ขณะเดียวกันจะมีการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าโดยใช้องค์ความรู้ที่กระทรวงพลังงานศึกษาไว้เป็นแกนหลักในการผลิต

3.การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งแบตเตอรี่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญของอุตสาหกรรม ช่วยกำหนดแนวทางการผลิตที่เชื่อมโยงกันของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ปี 2560 สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อนำร่องแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดยานยนต์ในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์