เศรษฐกิจภาครัฐ

เตรียมออกกฎกระทรวง "ขอ-ต่อ" ใบขับขี่ต้องอบรม15ชั่วโมง

  • 14 มีนาคม 2560 เวลา 18:25 น.
  • | เปิดอ่าน 94,138
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เตรียมออกกฎกระทรวง "ขอ-ต่อ" ใบขับขี่ต้องอบรม15ชั่วโมง

คมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวง "ขอ-ต่อ" ใบขับขี่ต้องผ่านการอบรมเพิ่มเป็น 15 ชม. ยอมรับประชาชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างเงื่อนไขกฎกระทรวง 2 ฉบับ ว่าด้วยการกำหนด การบำรุงรักษารถ และ ใบอนุญาตขับรถ ,การต่อใบอนุญาตขับรถ ใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบขับขี่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะชั่วโมงในการอบรม การสอบทฤษฏีและภาคปฎิบัติ

ทั้งนี้ร่างเงื่อนไขในกฎกระทรวงอยู่ระหว่างการปรับปรุง และรอเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา มายังกระทรวงคมนาคมเพื่อประกาศต่อไป คาดว่ากฎกระทรวงดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2560 เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและจิตสำนึกรู้ระเบียบวินัยให้กับผู้ขับขี่มากขึ้น

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อออกใบขับขี่ใหม่จะต้องผ่านการอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง จากเดิม3-4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่ และต่อใบอนุญาตรูปแบบใหม่ของรถทุกประเภทนั้นประชาชนจะต้องไปสมัครเรียนและอบรม รวมถึงสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนทั้งหมด โดยทางกรมขนส่งทางบกจะทำหน้าที่เพียงกำกับดูแลและออกใบขับขี่ให้อย่างเดียว

ขณะนี้มีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ขบ.แล้วกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดเพดานราคาสูงสุดในการเรียนและอบรมที่ไม่เกิน 6,000 บาท จากเดิมที่การอบรมทฤษฎีและทดสอบเชิงปฏิบัติเพื่อออกใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกนั้นค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าไหร่

อย่างไรก็ตามขนส่งทางบก และ ขนส่งจังหวัด จะยังคงให้บริการออกใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตเช่นเดิมในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีโรงเรียนสอนขับขี่รับรอง นอกจากนี้ยังให้มียกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการขอรับและต่อใบขับขี่ โดยให้แสดงบัตรประชาชนแทน

"กฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือ ประชาชนจะมีทางเลือกในการหาที่เรียน อบรม และสอบใบขับขี่ เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณการจองเข้าอบรมที่ขนส่งทั่วประเทศมีปริมาณเข้ามามากและรองรับไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ในส่วนของข้อเสียคือ ประชาชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากหากเรียนโรงเรียนสอนขับรถเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 4,000-5,000 บาท/คนและต้องใช้เวลาอบรมมากขึ้น ในขณะที่เดิมประชาชนที่มาทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งจะเสียค่าธรรมเนียม 5 บาทเท่านั้นและอบรมเพียง3ชั่วโมง ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าค่าเรียนขับรถโรงเรียนเอกชนมีราคาแพงนั้น ในเรื่องนี้ได้มีการศึกษามาแล้วพบว่า ในหลายๆประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี แค่ค่าสมัครทำใบขับขี่ก็ ประมาณ 6,000 บาทแล้ว และหากสอบไม่ผ่านก็ต้องเสียค่าสมัครเรื่อยๆ"นายสนิทกล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์