เศรษฐกิจภาครัฐ

'บิ๊กตู่'สั่งลุยเกษตร4.0

  • 18 มีนาคม 2560 เวลา 09:26 น.
  • | เปิดอ่าน 18,595
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

'บิ๊กตู่'สั่งลุยเกษตร4.0

นายกฯ สั่งเดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ หวังช่วยเกษตรกรไปสู่ 4.0 ร่วมกันผลิต ลดต้นทุน ใช้เครื่องจักร และเชื่อมโยงตลาด พ้นกับดักความยากจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาเรื่อง การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ว่าเกษตรกรไทยจะต้องมีการปรับตัวตามให้ ทัน เพราะในอนาคตจะเจอทั้งปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โรคระบาดและศัตรูพืช ฉะนั้นต้องหาความรู้และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรมากขึ้น ทั้งเครื่องจักรทางการเกษตรและการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้พัฒนาความรู้มากกว่าใช้เพื่อการบันเทิง

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนและตั้งเป้าให้สูง เป้าหมายของรัฐบาลนี้คือ การพาประเทศให้พ้นจากกับดักความยากจน แต่เกษตรกรชาวนาไทยยังมีรายได้น้อย ซึ่งเกษตรกรต้องให้ความร่วมมือกับรัฐ โดยรัฐบาลจะนำข้อมูลจากการลงทะเบียนคนจนในปีนี้ ที่คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านคน ไปวางแผนพัฒนาและช่วยเหลือต่อไป

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579) ว่า ภายใน 5 ปีนี้ จะต้องเห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นมรรคผล อยากเห็นภาคเกษตรเป็นอย่างไร เกษตรกรควรจะปลูกพืชอะไรที่ตลาดต้องการ ไม่ใช่เคยชินกับการปลูกข้าวก็จะปลูกต่อไป โดยไม่มีกำไรหรือผลตอบแทนที่ดี

"ผมพูดแทบตายว่าหน้าแล้งช่วยกันลดพื้นที่ทำนาปรังไปทำพืชอื่นที่รัฐส่งเสริม พอจบถามว่าอยากให้ช่วยอะไร ก็ตอบว่าขอน้ำทำนา ที่พูดไม่ได้ให้เลิกทำนา แต่ขอให้ปรับตัว หากจะปลูกข้าวก็ต้องพัฒนาไปปลูกข้าวอินทรีย์ หรือข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มเพราะการเกษตรในอนาคตยุค 4.0 มีการแข่งขันสูง หากไม่ลดต้นทุนจะสู้คนอื่น ไม่ได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยกันทำ ร่วมกันผลิต ซึ่งหลายพื้นที่ทำได้ดี จึงให้กระทรวงเกษตรฯ ขยายพื้นที่เพิ่ม ซึ่งก็มีเป้าหมายว่าปีนี้จะเพิ่มเป็นแสนไร่ และปีต่อไปจะเพิ่มอีกเป็นล้านไร่ อยากให้ทุกคนต้องช่วยกันทำงาน รมว.เกษตรฯ จะได้ไม่บ่นน้อยใจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาภาคเกษตรต่อไป คือการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 10 กลุ่มนิวเอสเคิร์ฟ และการนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ขณะนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่างานวิจัยอะไรที่ต่อยอดได้ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์