เศรษฐกิจภาครัฐ

ครม.เคาะบ้านคนจน

  • 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:31 น.
  • | เปิดอ่าน 3,245
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ครม.เคาะบ้านคนจน

ครม.อนุมัติ 4,300 ล้าน หนุนการเคหะฯ ลุยโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง 21 โครงการ กว่า 6,000 ยูนิต

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 4,322 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการแบ่งเป็นเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 13 โครงการ จำนวน 5,039 หน่วย และโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อย 8 โครงการ จำนวน 1,090 หน่วย โดยใช้เงินกู้ในการดำเนินการ 3,360 ล้านบาท เงินรายได้ของ กคช. 493.3 ล้านบาท

นายณัฐพร กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี (ปี 2559-2568) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในสภาพแวดล้อมที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาของโครงการบ้านเอื้ออาทรและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพ โดยนำมาพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาครัฐด้วย

ทั้งนี้ มีการวางเป้าหมายระหว่างปี 2558-2559 กำหนดจะก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง มีเป้าหมายจะดำเนินการทั่วประเทศ 83 โครงการ 24,901 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 17,912 ล้านบาท แยกเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 2,923 ล้านบาท เงินรายได้ของ กคช. 1,999 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ 1.29 หมื่นล้านบาท โดย ครม.ยังสั่งการให้ กคช.ดำเนินโครงการนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์