เศรษฐกิจภาครัฐ

ไทย-กัมพูชาลุยคลอดSMEs

  • 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:05 น.
  • | เปิดอ่าน 468
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ไทยลุยคลอดSMEsกัมพูชาพร้อมดันความสัมพันธ์2ชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สมาคมมิตรภาพไทย –กัมพูชา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องวิเทศสโมสร 2 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานต่อ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ ถึงการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พล.อ.วิชิต กล่าวว่า กิจกรรมที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว มีหลายมิติและครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งไทย-กัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมา 67 ปี แม้บางช่วงจะมีปัญหาต่อกัน ขณะเดียวกัน ไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตร์รวมถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนคล้ายคลึงกัน ทำให้ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2 ประเทศ สามารถผ่านปัญหาต่างๆมาได้ด้วยดี

อย่างไรก็ดี โลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมากขึ้น เป็นโลกดิจิตอล ดังนั้น เพื่อรับมือการเปลี่ยนทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และสมาคมฯ จึงได้นำผู้นำรุ่นใหม่ของไทยและกัมพูชามาพบปะเพื่อสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์ โดยจัดมาแล้ว 2 ครั้ง

“จึงถือเป็นมิติใหม่ ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ นอกจากนี้ สมาคมฯยังมีแนวคิดขยายกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดประเพณีต่างๆร่วมกัน ระหว่างไทย-กัมพูชา และสปป.ลาว ซึ่งจะได้หารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นกิจกรรมและแผนงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งความสำเร็จลุล่วงในกิจกรรมของสมาคมฯทั้งสิ้น เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ที่มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และมีหัวใจเดียวกัน คือ การเพิ่มพูนมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ”พล.อ.วิชิต กล่าว

ด้านนายสุพล มณีพงษ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กล่าวว่า ระเบียบแผนงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560-2561 อาทิ แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 5 ฝ่าย อาทิ สสว. และ ธนาคาร SME เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และต่อมาได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ สมาคมฯมีแผนงานที่จะร่วมกับกลุ่มหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และBangkokpost จัดการสัมมนาและการจับคู่ทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่เป็นลูกค้าของ SME Bank และ EXIM Bank รวมทั้งผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ที่สนใจ ในช่วงเดือนพ.ย. 2560 ที่กรุงพนมเปญ

ขณะที่พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ถือเป็นความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ของสมาคมฯ ในการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม จะผลักดันให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านต่างๆต่อไป เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์