เศรษฐกิจภาครัฐ

พอช.ปั้นชุมชนท้องถิ่นกินเที่ยวแบบสโลว์ไวฟ์

  • 08 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.
  • | เปิดอ่าน 170
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พอช.ปั้นชุมชนท้องถิ่นกินเที่ยวแบบสโลว์ไวฟ์

พอช.ปั้น 2 พื้นที่ชุมชน จ.ชัยนาท ชูอารยธรรมท้องถิ่น กินเที่ยวแบบสโลว์ไวฟ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดโครงการสื่อสัญจร ลงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง และ ต.เนินขาม อ.เนิมขาม จังหวัดชัยนาท

นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวในการแถลงข่าว “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคกลาง ภาคตะวันตก”ว่า การส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และการเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีจุดขายคือ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน แต่การพัฒนาต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน เช่นที่ ต.กุดจอก สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว ผสมผสานวัฒนธรรมลาวครั่งที่งดงาม จนได้รับรางวัล Tourism Award มาแล้ว

“การทำให้ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ยกระดับขึ้นหรือเทคออฟ ต้องร่วมกันวางแผน เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การรวมตัวกันให้เข้มแข็ง หรือถ่ายทอดอัตลักษณ์มาถึงเยาวชนรุ่นหลังด้วย”

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท พร้อมร่วมมือกับ พอช. และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เปิดช่องทางขยายการตลาดต่อไป

ขณะที่ นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเสริมว่า บ้านกุดจอก และบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีจุดขายในเรื่องการของทอผ้าโบราณ วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนรู้ว่าชัยนาทมีของดี จึงต้องมีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ออกไปทั้งในและต่างประเทศ เช่น ใน Youtube ซึ่งแต่ละวันมีคนดูนับล้านคน

“เรามุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชุมชน ชวนมาสัมผัสชีวิต Slow Life มาขี่จักรยานเรื่อยๆ ชื่นชมธรรมชาติรอบๆ ตัว ดังนั้น การดำเนินงานของพอช.ครั้งนี้ ถือการร่วมคิด ร่วมพัฒนา ที่สำคัญคือประโยชน์รายได้ต่างๆ ต้องกระจายสู่มือประชาชน”

ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้จัดการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวว่า การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ ต.กุดจอก และ ต.เนินขาม จ.ชัยนาท นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนารายได้อย่างยั่งยืนโดยพอช.ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงตลาดจาก 62 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันตก มาศึกษาดูงาน

“พอช. มุ่งเน้นการขับเคลื่อน ผ่านเครือข่ายกลไกชุมชน และสภาองค์กรชุมชนของแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ มีองค์ความรู้ สร้างพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ ในปีนี้ 500 ตำบล และปีหน้าอีก 500 ตำบล”

สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ที่ ต.กุดจอก และ ต.เนินขามนั้น ถือเป็นเส้นทางแห่ง อารยธรรมการทอผ้า ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ เรียกว่าลายผ้าแบบ “ลาวครั่ง” และ “ลาวเวียง” ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติสนใจมากพอสมควร แต่ยังต้องบริหารจัดการเพิ่มเติม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพื่อให้แพคเกจเที่ยวชัยนาทได้นาน 2-3 วัน

นายนิธิ สืบพงษ์สังข์ เลขานุการสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กล่าวว่า สมาคมฯ พร้อมร่วมกับพอช. ในการฝึกอบรมและประเมินแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ให้เกิดความพร้อม ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะเชื่อว่าสินค้าด้านการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่โปรแกรมท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่ยังมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ มาเป็นจุดขายต่อได้อีก

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์