ธุรกิจเอสเอ็มอี

พลังงานทางเลือก 'BHD' สำหรับใช้ในรถยนต์

  • 01 ธันวาคม 2560 เวลา 07:34 น.
  • | เปิดอ่าน 1,861
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พลังงานทางเลือก 'BHD' สำหรับใช้ในรถยนต์

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก กับการสร้างงานวิจัย พลังงานทางเลือก ที่เรียกว่า น้ำมันดีเซล ชีวภาพสังเคราะห์ BHD (Bio Hydrogenated Diesel) ที่เป็นเชื้อเพลิง สามารถใช้ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในปัจจุบันได้

"ศ.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์" อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า งานวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรม สำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือก บนฐานของไบโอรีไฟเนอรี" ที่ได้พัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก จากการเห็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก และความต้องการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น จึงมุ่งสร้างงานวิจัยสู่ BHD

ทั้งนี้ จากปัญหาเรื่องพลังงาน ทำให้พบว่าประเทศไทยมีการใช้น้ำมันจากการปรุงอาหาร (Waste cooking oil) ในจำนวน 100 ล้านลิตร/ปี โดยได้พัฒนางานวิจัยที่นำน้ำมันจากการปรุงอาหาร มาสร้างกระบวนการผลิตสู่ไบโอดีเซล จึงสามารถนำไปขยายสู่การผลิตในชุมชนต่างๆ

การผลิตไบโอดีเซลจะเป็นแบบต้นทุนต่ำ ที่ช่วยลดมลภาวะ โดยเน้นการนำน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และกลุ่มโอท็อป จึงสามารถนำไปทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลภายในชุมชน สำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการขนส่งวัตถุดิบ รวมถึงสามารถนำไปขยายสู่ชุมชนต่างๆ ในประเทศได้

ต่อมาที่ได้พัฒนางานวิจัย ไปสู่การสร้างพลังงานทางเลือกที่เรียกว่า น้ำมันดีเซล ชีวภาพสังเคราะห์ หรือ BHD (Bio Hydrogenated Diesel) โดยสามารถเรียกได้ว่าเป็น กรีน ดีเซล (Green Diesel) ที่สามารถนำไปใช้กับรถยนต์ได้จริง และมีคุณภาพสูงกว่า น้ำมันไบโอดีเซล

ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการทำต้นแบบของทั้งไบโอดีเซล และน้ำมันดีเซล ชีวภาพสังเคราะห์ คาดว่าจะเห็นได้ชัดเจนภายใน 5 ปีนับจากนี้ ส่วนแผนระยะยาวจะพัฒนาสู่การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสารเคมี หรือเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงต่อไป

อีกทั้งมีภาคเอกชนที่สนใจนำงานวิจัยนี้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม หลายราย โดยการมุ่งสร้างพลังงานทางเลือก จะเป็นแนวทางสำคัญของประเทศไทย และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งในต่างประเทศ เช่น ประเทศฟินแลนด์ ได้มีการใช้ BHD อย่างเป็นทางการแล้ว

จากงานวิจัยดังกล่าว มีผลทำให้ "ศ.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์" อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน NSTDA Chair Professor เพื่อสร้างศาสตราจารย์เป็นผู้นำกลุ่ม โดยเป็นทุนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี

"ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล" ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานวิจัย ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประเทศ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รวมถึงการผลักดันเรื่องพลังงานทางเลือกที่มีฐานมาจากไบโอ และต่อเนื่องไปสู่ไบโอชีวเคมี ที่จะต่อยอดไปได้ทั้งสารประกอบตั้งต้นใช้ได้ทั้งในการผลิตเส้นใย การผลิตพลาสติก รวมถึงวัตถุดิบทางด้านยา และเครื่องสำอาง ซึ่งมีมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาสู่พลังงานทางเลือกดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากจากการมีวัตถุดิบด้านไบโอจำนวนมาก

ศ.สุทธิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า การ วิจัยครั้งนี้ได้มุ่งหวังที่จะร่วมสร้าง พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์