ณ มุมขวา

ใครมีหนี้มาทางนี้

  • 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23 น.
  • | เปิดอ่าน 101,192
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ใครมีหนี้สิน โดยเฉพาะเป็นหนี้ส่วนบุคคล งานนี้มีข่าวดีมาบอก

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นโต้โผ จัดทำโครงการดีๆ โดยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือแซม (SAM) ลงนามก่อตั้ง คลินิกแก้หนี้

เป้าหมายคือจะแก้ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งได้แก่สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรเครดิต บัตรรูดปรื๊ดดด สารพัดชนิด

ธนาคารพาณิชย์ไทยและเทศรวม 16 แห่ง ตกลงที่จะร่วมมือในกระบวนการแก้ปัญหาหนี้ โดยจะยกให้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแทนเจ้าหนี้ทั้งหมด ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

โครงการคลินิกแก้หนี้ จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิ.ย. 2560 โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย ค้างชำระมากกว่า 90 วัน

จากข้อมูลพบว่า ปี 2559 มีระดับหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 79.9% ของขนาดเศรษฐกิจ และลูกหนี้กว่า 16% หรือ 3 ล้านคน เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีการค้างชำระเกิน 90 วัน ส่วนใหญ่อายุ 29 ปี มีมากถึง 1 ใน 5 ของลูกหนี้ทั้งหมด หนี้เฉลี่ยต่อรายอยู่ในระดับสูงถึง 1.5 แสนบาท

นั่นหมายความว่า คนรุ่นใหม่กลายเป็นหนี้มากขึ้น แทบจะหมดปัญญาแก้หนี้ด้วยตัวเอง เพราะการใช้ชีวิตที่เกินพอดี จนเป็นหนี้สินสถาบันการเงินหลายราย ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่าปกติ

การตั้งคลินิกแก้หนี้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่พบว่า ลูกหนี้ที่มีปัญหาการจ่ายหนี้สิน เนื่องจากมีหนี้ค้างกับสถาบันการเงินหลายราย ทำให้มีภาระหมุนเงินเกินตัว ต้องจ่ายดอกเบี้ย ค่าปรับจำนวนมาก รวมถึงถูกทวงหนี้อย่างต่อเนื่อง ทำลายสติ ทำลายสมาธิไปจนหมด

แม้ว่าลูกหนี้บางรายอยากแก้ปัญหาก็ทำได้ยาก เนื่องจากมีเจ้าหนี้หลายรายนัวเนียไปหมด โดยเจ้าหนี้แต่ละรายก็ต้องได้รับเงินคืนไปโดยเร็วสุด และมากสุด สุดท้ายกลายเป็นว่า ใครถึงตัวก่อน ก็ได้หนี้ก่อน

ลูกหนี้จะถูกเรียกเงินคืนจนหมดสภาพที่จะไปจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่น ชะตาชีวิตจึงต้องไปจบลงด้วยการถูกฟ้องเรียกหนี้ หรือไม่ก็ต้องหนีหนี้ไปเลย

คลินิกแก้หนี้ที่ตั้งขึ้นจึงเป็นทางออก ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในหลายประเทศ อาทิ ที่มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ก็มีการตั้งองค์กรกลางช่วยเหลือแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานเดียว เหมือนกับที่ยกให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท เป็นผู้ดำเนินการ

หนี้สินทั้งหมดจะรวมมาจัดการทำแผนชำระหนี้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของรายได้ที่ลูกหนี้สามารถนำมาจ่ายหนี้ในทุกเดือน ซึ่งเงินที่จ่ายหนี้ก็จะมาแบ่งเฉลี่ยให้เจ้าหนี้ตามสัดส่วนหนี้ค้างชำระ

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับสินเชื่อใหม่ เพื่อหยุดภาระหนี้สินไม่ให้ตกสภาพงูกินหาง กู้หนี้มาใช้หนี้เหมือนเก่า โดยสินเชื่อใหม่จะได้รับก็ต่อเมื่อมีการจ่ายหนี้คืนทั้งหมดเสียก่อน

ที่สำคัญคลินิกแก้หนี้จะให้ลูกหนี้ปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตเสียใหม่ โดยขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็น เช่น บ้านหรู รถยนต์ราคาแพง

นอกจากนั้นจะมีการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพฤติกรรมและวินัยทางการเงินที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดการก่อหนี้ท่วมหัวแบบเก่า จนต้องมาเยียวยาแก้ปัญหาหนี้อีก

การแก้หนี้ส่วนบุคคลด้วยการตั้งองค์กรกลางขึ้นมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแล และปรับพฤติกรรมลูกหนี้เสียใหม่ จึงกลายเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ

บรรดาลูกหนี้ที่อยู่ในสภาพหนี้สินพ้นตัว หัวโต ใกล้จะหมดแรงผ่อนส่งเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าคลินิกแก้หนี้

โอกาสตั้งต้นใหม่มาถึงแล้ว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!