เหนี่ยวไก

ถ้าไม่ชินก็ต้องชิน

  • 25 เมษายน 2560 เวลา 09:57 น.
  • | เปิดอ่าน 8,083
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โดย...สันทัด กรณี

วันนี้ฟังท่านรองนายกฯ ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทำให้เห็นภาพอนาคตประเทศไทยแวบๆๆๆ ขึ้นมาในหัว

สงสัยต้องว่ากันยาวๆ แล้วล่ะ วันนี้ขอปูพื้นดำเนินการตามท้องเรื่องไปก่อน

อย่างที่ทราบกันดีประเทศไทยในอนาคตการก้าวเดินจะถูกกำกับโดยกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีชื่อเต็มว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้ว

รัฐบาลนายกฯ ลุงตู่ เชื่อว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒนาประเทศไม่สะดุด แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่เข้ามาบริหารงาน จะต้องดำเนินไปตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยกันขับเคลื่อนหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐบาลทั้งชุดนี้และชุดต่อๆ ไปในอนาคตจะต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ 1.วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 2.เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย และ 3.ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ

ใครหน้าไหน หัวหน้าหน่วยงานรัฐคนใดไม่เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ โดนเชือด (ไม่ใช่ฆ่านะฮับ) ตั้งแต่เบาสุดคือพักงานไปจนถึงตกงาน และแม้แต่รัฐบาลก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด

ครับ...มาดูกันใครเป็นคนวางยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ด ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีที่นายกฯ มอบหมาย

ตามด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย รวม 13 คนเป็นกรรมการ

แล้วก็ยังประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ประสบการณ์ความมั่นคง การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ไม่เกิน 14 คน

คนเหล่านี้จะมาทำหน้าที่กำหนดให้การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถทำกรอบที่ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่ต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและมีกรอบชัดเจน ขณะเดียวกันจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติในทุก 5 ปี

ดูตำแหน่งแห่งหนแล้ว ก็คงต้องแล้วแต่นายกฯ ลุงตู่กับขุนทหารทั้งหลายจะขีดเส้นตีกรอบประเทศไปทางไหน

ครับ...ก็เห็นชัดกันพอสมควรแก่เหตุ (ฮา) ไม่ว่ารัฐบาลใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร ก็ต้องเดินไปด้วยหัวใจลุงตู่

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!