ปปง.ขายทรัพย์คดีทัวร์ศูนย์เหรียญได้เงินกว่า 204 ล้านบาท

  • 20 มีนาคม 2560 เวลา 17:00 น.
  • | เปิดอ่าน 5,093
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ปปง.ขายทรัพย์คดีทัวร์ศูนย์เหรียญได้เงินกว่า 204 ล้านบาท

"ปปง."ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ 4 ครั้ง นำเงินคืนแผ่นดินกว่า 204 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า จากการที่ ปปง. บูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ หรือ บริษัททรานลี่ ทราเวิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวด้อยคุณภาพ สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจประเทศในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จนนำไปสู่ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามมาตรา 3 (10) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 นั้น

พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ ปปง. จะต้องจัดหาสถานที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และหากเก็บไว้อาจเสื่อมค่าเสื่อมราคาและมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ปปง. จึงดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ ครั้งที่ 4 ประกอบด้วย รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ 15 รายการ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถขายได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,470,000 บาท ซึ่ง ปปง. ดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 20 มี.ค.นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต รวม 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 204,894,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 157,704,000 ยอดที่ขายได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 47,190,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.92

เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปปง. ดำเนินการและประสานงานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ปปง. จะใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินการในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริต บนพื้นฐานของความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญต่อไป ตามปณิธานในการทำงานที่ว่า "ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน"

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดอาชญากรรมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์