พุทธะอิสระขอดีเอสไอตั้งกก.แก้ปัญหาวัดธรรมกาย

  • 03 เมษายน 2560 เวลา 16:33 น.
  • | เปิดอ่าน 12,110
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พุทธะอิสระขอดีเอสไอตั้งกก.แก้ปัญหาวัดธรรมกาย

พระพระพุทธะอิสระ เสนอ "ดีเอสไอ" พิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมสงฆ์-ฆราวาสแก้ปัญหา "วัดพระธรรมกาย"

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม เดินทางยื่นหนังสือถึงพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้เพิ่มเติมแนวทางแก้ปัญหากรณีวัดพระธรรมกายอีกหนึ่งข้อ คือ ให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน และระงับอธิกรณ์ ที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษโจทก์อาบัติแก่ภิกษุผู้อยู่ในวัดพระธรรมกายและเครือข่ายให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัยอย่างเร่งด่วน โดยมีนายณัฐวุธ นิติวรยุทธ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับเรื่อง

พระพุทธะอิสระ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ดีเอสไอจะมีการยกเลิกคำสั่งควบคุมพื้นที่บริเวณวัดพระธรรมกายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกาย เป็นจำนวน 9 ข้อ โดยอาตมาเห็นว่า แนวทางดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมกับการทำให้พระธรรมวินัยกลับมาสะอาดบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงอยากให้อธิบดีดีเอสไอเพิ่มเติมมาตรการในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย ที่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแก่ภิกษุผู้อาศัยอยู่ในวัดพระธรรมกายและเครือข่าย ซึ่งมีผู้ร้องทุกข์เป็นเวลานานแล้ว แต่คณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องกลับไม่ดำเนินการอะไร จนนำมาซึ่งวิกฤตของพระธรรมวินัยและของธรรมกายด้วย อีกทั้ง หากภาครัฐใช้อำนาจสูงสุดแล้วยังไม่สามารถดำเนินการ ก็จะทำให้เหตุการณ์กลับมาวุ่นวายอีกครั้ง ดังนั้น จึงอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์และฆาราวาส เพื่อดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน และระงับอธิกรณ์ ด้วย

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดอาชญากรรมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch